Naga MarketsIDM: Klient doświadczony pozytywnie przyjęty przez inwestorów na Polskim rynku Forex i CFD
Marek Wołos reprezentujący IDM, podsumowuje wyniki sondażu w sprawie statusu klienta doświadczonego

Inwestorzy detaliczni pozytywnie oceniają wprowadzenie statusu klienta doświadczonego na rynku CFD w Polsce, wynika z Badania wpływu interwencji produktowej KNF na inwestorów przeprowadzonego w listopadzie br. przez Izbę Domów Maklerskich. W sierpniu br. Komisja Nadzoru Finansowego przychyliła się do postulatów Izby i wprowadziła w ramach krajowej interwencji status klienta doświadczonego, który umożliwił inwestowanie na rynku CFD z wykorzystaniem dźwigni 1:100, przy zachowaniu ochrony właściwej klientowi detalicznemu. Decyzja KNF ma zapobiec odpływowi klientów do zagranicznych firm nieregulowanych lub niepodlegających przepisom ESMA.


Forex i CFD w Polsce: inwestorzy detalicznie pozytywnie ocenili wpływ krajowej interwencji produktowej

Inwestorzy detaliczni pozytywnie oceniają wpływ krajowej interwencji produktowej na rynek CFD w Polsce. W związku z wprowadzonym statusem klienta doświadczonego ok. 95% klientów nie planuje obecnie zmiany brokera i przeniesienia rachunku do podmiotu zarejestrowanego poza UE, podczas gdy wcześniej takie plany deklarowało ponad 2/3 ankietowanych inwestorów, mówi Marek Wołos, ekspert Izby Domów Maklerskich ds. rynków OTC.

 W sierpniu br. Komisja Nadzoru Finansowego przychyliła się do postulatów Izby i wprowadziła w ramach krajowej interwencji status klienta doświadczonego, który umożliwił inwestowanie na rynku CFD z wykorzystaniem dźwigni 1:100, przy zachowaniu ochrony właściwej klientowi detalicznemu.

Wyniki ankiety IDM

W listopadzie br. IDM przeprowadziła ankietę wśród klientów krajowych domów maklerskich, inwestorów detalicznych na rynku CFD. Wyniki ankiety potwierdzają, że inwestorzy pozytywnie oceniają wpływ interwencji krajowej na ich możliwości inwestowania. 95% oceniło pozytywnie wprowadzony przez KNF status klienta doświadczonego. 65% klientów wskazało również, że rozważali w sierpniu 2018 r. – po obniżeniu dźwigni przez ESMA – zmianę brokera na podmiot niezarejestrowany w UE. Ankietowani inwestorzy potwierdzają, że w wypadku zmniejszenia dźwigni w przyszłości ponownie rozważą przeniesienie rachunku do brokera poza UE (80% ankietowanych).

Według badań Izby przeprowadzonych wraz ze środowiskami inwestorów w 2018 r., połowa aktywnych i doświadczonych krajowych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza UE. Z krajowego rynku uciekali najbardziej aktywni klienci – inwestorzy doświadczeni, akceptujący wysokie ryzyko i chcący świadomie skorzystać z wysokiej dźwigni. Negatywne konsekwencje interwencji produktowej były w Polsce odczuwane również poprzez znaczący spadek obrotów krajowych firm inwestycyjnych. Członkowie IDM raportowali do UKNF, że obroty na instrumentach CFD spadły średnio o 50% w pierwszych miesiącach obowiązywania interwencji.

Zobacz również: KNF i “klient doświadczony” pozwoli lepiej wykorzystać okazje inwestycyjne na Forex i CFD

42% inwestorów twierdzi, że status klienta doświadczonego poprawił ich wyniki

Rozwiązania wprowadzone interwencją krajową na rynku CFD odpowiadają potrzebom inwestorów detalicznych i wyzwaniom rodzimej branży maklerskiej. Z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo klientów i ich zaufanie do krajowych domów maklerskich pod nadzorem KNF, równocześnie poprawiając konkurencyjność krajowej branży domów maklerskich, mówi Marek Wołos z Izby Domów Maklerskich.

96% ankietowanych inwestorów potwierdza, że status klienta doświadczonego i wyższa dźwignia nie pogorszyła wyników z inwestycji. 54% ankietowanych klientów potwierdziła, że wyniki nie pogorszyły się a 42% wskazuje na poprawę wyników z inwestycji.

Badanie zostało zrealizowane przez Izbę Domów Maklerskich w listopadzie br. Kwestionariusz składał się z 5 pytań, których celem było sprawdzenie, jak na rynek CFD wpłynęła krajowa interwencja produktowa. W badaniu udział wzięli klienci domów maklerskich działających na rynku forex, którzy posiadają status klienta doświadczonego.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here