Naga MarketsW czasie tegorocznego kongresu inwestorskiego FxCuffs w Krakowie, odbędzie się debata o ochronie inwestora indywidualnego na rynku finansowym. Uczestniczy debaty podkreślali zaangażowanie krajowego środowiska maklerskiego w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa klientów na rynku finansowym. W nawiązaniu do ostatnich propozycji ESMA dotyczących zmian regulacyjnych, przedstawiciele domów maklerskich wskazywali na konieczność budowania przewagi konkurencyjnej krajowej branży OTC, kosztem firm spoza UE, które działają poza nadzorem KNF.


Jednym z priorytetów XTB jest zapewnienie naszym klientom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Jako wiodący w Europie broker na rynku CFD dbamy, aby wizytówką XTB był profesjonalizm świadczonych usług. Nasze platformy transakcyjne zapewniają rzetelną, szybką i efektywną realizację transakcji. Działamy w oparciu o najwyższe standardy obsługi inwestorów, dzięki czemu zaufały nam tysiące klientów w Polsce i na świecie – mówi Omar Arnaout, Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

Przyjmowanie kolejnych, coraz bardziej restrykcyjnych rozwiązań legislacyjnych, nie jest receptą na problem oszustw, czy nadużyć na rynku usług finansowych. Elementem kluczowym jest tu systematyczne pogłębianie wiedzy i świadomości konsumentów tych usług. Dlatego polska branża maklerska od lat intensywnie inwestuje w edukację swoich obecnych i przyszłych klientów – mówi Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Jako dom maklerski podlegający nadzorowi KNF popieramy wszelkie rozwiązania, które wzmacniają ochronę inwestorów. TMS prowadzi działalność w sposób całkowicie transparentny, a klienci są objęci opieką profesjonalnych doradców. Bardzo ważną kwestią jest uregulowanie działalności firm inwestycyjnych rejestrowanych poza terenem Unii Europejskiej. Obecnie, bowiem ich klienci nie są objęci praktycznie żadną ochroną, co w konsekwencji psuje rynek forex. Często zdarza się, że podmioty te, oferują swoje produkty osobom nieświadomym i nie zdającym sobie sprawy z poziomu ryzyka. Dlatego uważam, że zapewnienie bezpieczeństwa inwestorom w tym zakresie jest dziś najpilniejszą sprawą – mówi Marcin Niewiadomski, Prezes Zarządu DM TMS Brokers.

Poprawa bezpieczeństwa inwestorów przy zachowaniu konkurencyjności krajowej branży firm OTC

W ostatnich latach w Polsce wzrosła aktywność zagranicznych firm oferujących usługi OTC. Wiele z tych podmiotów, wykorzystując agresywną reklamę i sprzedaż, w sposób niezgodny z prawem, bez wymaganego zezwolenia na świadczenie usług maklerskich, oferuje produkty OTC nieświadomym klientom. Podmioty zagraniczne często nie podlegają nadzorowi KNF, działają w oparciu o bardziej liberalne regulacje, a dochodzenie praw od takiej firmy przez klienta oznacza postępowania sądowe w kraju jej pochodzenia.

Jesteśmy za rozwiązaniami, które będą realnie zwiększały ochronę inwestorów detalicznych. Widzimy, że dla branży i europejskich nadzorców największym wyzwaniem jest nielegalna działalność firm spoza UE. To wymaga interwencji w pierwszej kolejności, ponieważ działania tych podmiotów są poza kontrolą krajowych nadzorów. A firmy te są źródłem wielu nadużyć na rynku – mówi Marek Wołos, ekspert ds. rynków OTC, IDM.

W nawiązaniu do działań nielegalnych firm spoza UE, krajowe domy maklerskie zrzeszone w IDM popierają rozwiązania dot. blokowania stron internetowych wspomnianych podmiotów. Izba Domów Maklerskich uważa, że może to przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa krajowych klientów detalicznych.

Standardy komunikacji i działań marketingowych rynku OTC

W nawiązaniu do ostatnich propozycji ESMA dotyczących zmian regulacyjnych, Izba popiera także stanowisko ESMA dot. działań reklamowo-promocyjnych oraz informacyjnych w najlepiej pojętym interesie klienta. Domy maklerskie zrzeszone w IDM są świadome jakie znaczenie dla ochrony interesów klientów ma przekazywanie rzetelnych informacji o produktach dostępnych na rynku finansowym. W trosce o ochronę polskich inwestorów przed nieuczciwymi praktykami na rynku forex, krajowe domy maklerskie przyjęły „STANDARDY W ZAKRESIE DOBRYCH PRAKTYK KOMUNIKACJI I DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA RYNKU OTC”.

Wprowadzenie kodeksu ma na celu, miedzy innymi, edukację klientów na temat tego, jakich standardów oczekiwać od firm inwestycyjnych oferujących usługi na krajowym rynku. Przyjęte przez Izbę Standardy określają, w jaki sposób należy przedstawiać komunikaty o ryzyku inwestycyjnym, tak aby były one zrozumiałe. Zwracają także uwagę na umieszczenie komunikatów w widocznym miejscu na stronie internetowej, wykorzystanie odpowiedniej wielkości i koloru czcionki oraz przeznaczenie określonej powierzchni reklamowej na zamieszczenie komunikatu o ryzyku (minimum 15%).

Wystandaryzowanie komunikatu ostrzegającego o ryzyku to jedno z działań, zwiększających ochronę klienta detalicznego. Precyzyjny komunikat o ryzyku jest wizytówką polskich firm inwestycyjnych, działających w oparciu o wyższe standardy ochrony klientów od firm z innych obszarów regulacyjnych, gdzie ochrona klientów jest niższa – podkreśla ekspert IDM.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here