IG Markets, brytyjska firma inwestycyjna, opublikowała wyniki badania dot. propozycji nowych regulacji ESMA.

Z opublikowanej analizy wynika, że 98% respondentów nie zgadza się z propozycją zmian regulacji. Wskazują oni, że najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem inwestora jest ochrona przed negatywnym saldem na rachunku maklerskim (55% badanych). Drastyczne obniżenie dźwigni nie jest zaś skutecznym narzędziem ochrony klienta. Blisko 60% odpowiedzi wskazuje, że po wprowadzeniu ograniczenia dźwigni w Europie, inwestorzy rozważą zmianę brokera na podmiot, który nie jest zarejestrowany w Europie.

Ankietę wypełniło 14 tysięcy osób. Źródło: IG Markets

 

Zdaniem Waldemara Markiewicza, Prezesa Izby Domów Maklerskich, stanowisko uczestników rynku OTC w związku z konsultacjami propozycji zmian regulacji na rynku jest zgodne ze stanowiskiem Izby Domów Maklerskich i oczekiwaniami inwestorów w Polsce:

Opublikowane uwagi, wskazują, że inwestorzy w Europie negatywnie ocenili propozycję obniżenia dźwigni, ponieważ nie jest to skuteczne narzędzie ochrony inwestora. IDM skłania się bardziej ku rozwiązaniom proponowanym przez Ministerstwo Finansów, które łączy wielkość dźwigni z doświadczeniem klienta. To optymalne rozwiązanie chroni niedoświadczonych inwestorów, jednocześnie dając doświadczonym graczom możliwości efektywnego wykorzystania produktów rynku forex w swoim portfelu inwestycyjnym. Niektóre domy maklerskie działające na rynku forex, członkowie IDM, oferują swoim klientom ochronę przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim”

Warto przypomnieć, że własną ankietę w sprawie propozycji ESMA przeprowadził również portal Comparic.pl. Według 92% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dźwignia powinna zostać na niezmiennym lub nawet wyższym poziomie.

 Warto zwrócić uwagę, że zdanie dotyczące maksymalnej dźwigni dla inwestorów detalicznych na rynku CFD/FX jest dość mocno podzielone. Zdecydowana większość zgadza się jednak z tym, że dalsze regulacje są zbędne. Zdaniem 44,4% (241 osób) ankietowanych wysokość dźwigni powinna zostać na obecnym poziomie 1:100. 47,5% (258 osób) uważa natomiast, że lewar powinien być bez jakichkolwiek ograniczeń.

Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych (71,8% – 390 osób) regulacje rynku instrumentów pochodnych powinny rozważać krajowe komisje nadzoru takie jak polski KNF. Jedynie 7,7% uważa, że ESMA jest odpowiednią instytucją by regulować detaliczny rynek finansowy na Starym Kontynencie.

„Izba poparła propozycje ESMA dot. standaryzacji komunikatów o ryzyku oraz unikania wprowadzania świadczeń niepieniężnych, które nakłaniają do inwestycji. Członkowie IDM przyjęli kodeks, w którym zobowiązują się do działań marketingowych według określonych reguł zgodnych z kierunkiem zmian proponowanym przez europejskiego regulatora” – dodaje Markiewicz.STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here