Naga MarketsIdea Bank przedłużył termin listu intencyjnego ws. zbycia akcji IGL do 31 IIIIdea Bank (IB) zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp aneks do listu intencyjnego, na podstawie którego strony ustaliły, że ich intencją jest doprowadzenie do zamknięcia transakcji sprzedaży przez Idea Bank 25% akcji Idea Getin Leasing na rzecz GH – do dnia 31 marca 2021 r., podał bank. “Strony wskazały w aneksie, że list Intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą stron, wygasa z upływem dnia 31 marca 2021 r. lub z dniem podpisania przez strony ostatecznej umowy w odniesieniu do transakcji. Pozostałe warunki listu intencyjnego nie uległy zmianie” – czytamy w komunikacie.

List Intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą stron, wygasa z upływem dnia 31 marca 2021 r.

W lipcu br. Idea Bank zawarł z Getin Holding oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL). Idea Bank podał wówczas, iż intencją stron jest uzgodnienie warunków transakcji sprzedaży akcji IGL oraz doprowadzenie do zamknięcia transakcji do 31 grudnia 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wskazano także, że bank oczekuje pozytywnego wpływu transakcji na wynik finansowy brutto tj. zwiększy zysk o szacunkową kwotę 100 -135 mln zł oraz wpłynie na poprawę współczynników TCR oraz Tier 1 o ok. 1,3 pkt proc. do 1,8 pkt proc. – w zależności od ostatecznej ceny sprzedaży akcji IGL.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here