Naga MarketsOrgan kontroli celno-skarbowej ustalił, że różnica w podatku należnym do zapłaty przez Idea Money – spółkę zależną Idea Banku – za rok 2018 wynosi 150,49 mln zł, podał bank. W ocenie organu, konieczność korekty związana jest z dokonaną przez Idea Money 31 grudnia 2018 r. transakcją połączenia transgranicznego spółki ze spółką Idea Investment Sarl.

Idea Bank: Idea Money musi skorygować deklarację podatkową za 2018 r.

“W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń, w ocenie organu różnica w podatku należnym do zapłaty przez spółkę za rok podatkowy 2018 wynosi 150 492 160 zł. Spółce przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w sposób zgodny z ustaleniami kontroli. W przypadku braku korekty zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe” – czytamy w komunikacie.

Konieczność złożenia ww. korekty deklaracji podatkowej jest w ocenie organu związana z dokonaną przez spółkę w dniu 31 grudnia 2018 r. transakcją połączenia transgranicznego spółki ze spółką Idea Investment Sarl.

“Wedle stanowiska organu, przejęcie przez spółkę w 2018 r. majątku spółki Idea Investment Sarl w drodze połączenia stanowi transakcję, która nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w związku z czym nie spełniła ona kryteriów do rozliczenia jej jako transakcji neutralnej podatkowo. Organ uznał wartość majątku spółki Idea Investment Sarl przejętego przez spółkę wskutek połączenia za dochód z tytułu zysków kapitałowych, podlegający opodatkowaniu 19% stawką podatkową” – wyjaśniono w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Zarząd Idea Banku, w celu zachowania należytej staranności, po otrzymaniu informacji o wynikach kontroli, podjął decyzję o podaniu już na wstępnym etapie niniejszej informacji poufnej do publicznej wiadomości, podkreślono także.

“Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości wyniki kontroli, przy niekorzystnym dla spółki rozstrzygnięciu, mogą mieć wpływ na wyniki emitenta. Emitent będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach podejmowanych w niniejszej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami” – czytamy dalej.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here