Naga MarketsGetin NobleZgodnie z opublikowanym dziś raportem finansowym banków Idea Bank oraz Getin Noble Bank, wynika, iż pierwszy bank odnotował 32,64 mln zł skonsolidowanej straty netto, natomiast drugi odnotował stratę na poziomie 14 mln zł przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r.


Idea Bank

W przypadku Idea Banku odnotowana strata w III kwartale 2018 roku wyniosła 32,6 mln zł. Jak pisze spółka w raporcie: “Jest to związane m.in. ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. To znalazło odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań. Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych.

W komunikacie banku możemy również wyczytać, że “W bieżącej sprzedaży kredytowej dominują produkty własne, o stosunkowo wysokich marżach i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jednocześnie bank przywiązuje dużą uwagę do kontroli kosztów, które w ujęciu r/r i III kw./II kw. zanotowały niewielki, 2-proc. wzrost“.

Wynik banku z tytułu odsetek wyniósł 161,58 mln zł wobec 165,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 tys. zł wobec 88,63 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 23,73 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 23,83 mld zł na koniec 2017 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku bank miał 412 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 194,83 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zaś, strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 162,7 mln zł wobec 137,36 mln zł zysku rok wcześniej.

WYKRES IDA D1 28.11.2018
IDA D1 28.11.2018

Sytuacja na wykresie spółki nie wygląda optymistycznie – choć ostatnie spadki przełamujące wsparcie widoczne an powyższym wykresie w większości zostały już odrobione. W tej chwili spółka znajduje na strefie oporowej wynikającej z ceny 2,9 zł za akcję, która wytworzona została na podstawie przełamania ostatniego wyhamowania spadków.

Getin Noble Bank

Bank w III kwartale 2018 roku traci 14 mln zł netto, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 72,1 mln zł. Mimo wyraźnej straty, wynik okazał się lepszy od oczekiwań rynkowych o ponad 4,7 mln zł. Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do straty netto za III kwartał, wahały się od 1,8 mln zł do 25,8 mln zł.

W I-III kw. 2018 r. strata netto wynosi 177,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 186,3 mln zł.

Wynik banku wynikający z prowizji spadł do 34,1 mln zł z 42,1 mln zł. Natomiast koszty w III kwartale 2018 roku wyniosły 220,6 mln zł i nie odbiegały od konsensusu na poziomie 222 mln zł. Koszty wzrosły 7 proc. rdr i spadły 1 proc. kdk.

wykres GNB D1 28.11.2018
GNB D1 28.11.2018

Sytuacja na wykresie nie zmieniła się zanadto – jednak warto zwrócić uwagę, że spółka odrobiła ponad 100% ostatniego spadku, sięgającego 19 gr. za akcję. Spółka dochodzi jednocześnie do istotnego oporu pokrywającego się z linią trendu na poziomie 0,43 – 0, 45 zł za akcję i dopiero przekroczenie tego poziomu może świadczyć o dalszej kontynuacji wzrostów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here