Naga MarketsBankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – działający jako kurator Idea Banku – nie będzie wnosił sprzeciwu do uchwały zarządu banku przewidującej emisję 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł, która ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z komunikatu banku.

“Bankowy Fundusz Gwarancyjny (kurator) zawiadomił emitenta o tym, że kurator nie będzie wnosił sprzeciwu do podjętej w dniu dzisiejszym uchwały zarządu emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji serii O” – czytamy w komunikacie.

Wczoraj Idea Bank poinformował, że jego zarząd podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej 10-75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii O, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W osobnym komunikacie Idea Bank poinformował, że zarząd banku zdecydował o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł; zamiarem zarządu jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Powyższą decyzję pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza Idea Banku. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej.

Idea Bank podkreślał, że celem emisji akcji serii O jest odbudowa jego bazy kapitałowej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Bank zapowiedział wczoraj, że o zwołaniu walnego zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O poinformuje odrębnym raportem bieżącym, przy czym ogłoszenie o zwołaniu wspomnianego walnego zgromadzenia zostanie opublikowane pod warunkiem bezskutecznego upływu 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez BFG działającego jako kurator emitenta sprzeciwu do uchwały zarządu emitenta o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji serii O.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here