TMS

ICO

Jest to akronim od trudno przetłumaczalnego na język polski zwrotu Initial Coin Offering. Kusząc się na znalezienie najlepszego polskiego odpowiednika skrót ten byłby pierwotną emisją monety. Nie bez przyczyny na myśl przychodzi tu initial public offering czyli znana nam z parkietów giełdowych pierwotna emisja akcji. O podobieństwach i różnicach pomiędzy ICO i IPO rozpisaliśmy się w tym artykule. Poniżej znajdziecie wskazówki dotyczące wyboru i inwestycji w najbardziej obiecujące ICO, a także nieco więcej o sposobach obrony przed oszustami na tym rynku.

Lista aktualnych ICO

NazwaOpisData początkowaData końcowaWhitePaperStronaAligatoCoin
Aligato Team pracuje nad platformą aukcyjno – sprzedażową nowej generacji, opartej na technologii blockchain i kryptowalucie AliCoin. Będzie to wersja 2.0 istniejącej od 2016 roku platformy handlowej Aligato.pl. Opis projektu można znaleźć w niniejszym artykule.2018-08-30White paperAligatoCoinBX.BET
BX.BET to projekt pracujący nad platformą dla miłośników zakładów bukmacherskich, którego rdzeniem jest oparta na technologii blockchain zdecentralizowana giełda bukmacherska. Dzięki niej użytkownicy mogą liczyć na znacznie niższe opłaty oraz całkowitą transparentność zasad. Ekosystem BX oparty jest na tokenach BX działających na podbudowie protokołu Ethereum. Opis projektu można znaleźć w niniejszym artykule.2018-08-30White paperBX.BETEuruFly
Eurufly to firma działająca w branży transportowej, która działa na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodzących w Stanach Zjednoczonych, Nigerii, Republice Południowej Afryki, Brazylii, Niemczech i Dubaju. EuruFly standaryzuje przemysł lotniczy.2018-08-25White paperEuruFlyhttp://www.confco.io/
Stworzymy Platformę CoinCo, miejsce, w którym cała społeczność blockchaina będzie mogła dzielić się swoją wiedzą i pomysłami. Dzięki Platformie CoinCo stworzenie lub udział w wydarzeniu blockchainowym będzie łatwe jak nigdy!20108-07-012019-06-30White paperAppCoinsV-ID
V-ID to projekt, który chce się zmierzyć z problemem fałszowania różnego rodzaju dokumentacji, bazujący na prawie 10 letnim doświadczeniu holenderskiej firmy WIDIDI. Deweloperzy V-ID opracowali cały ekosystem oparty na tokenach o tej samej nazwie, za pomocą których można będzie zapłacić za uwierzytelnienie dokumentów takich jak np. dyplom ukończenia uczelni wyższej, akt własności czy rożnego rodzaju certyfikaty i akredytywy. Projekt z czasem może być konkurencją dla tradycyjnych notariuszy. Platforma V-ID ma znaleźć zastosowanie także przy uwierzytelnianiu dokumentacji medycznej, logistycznej oraz przy weryfikowaniu prawdziwości informacji podawanych w cv. Niniejszy artykuł zawiera szczegółowy opis projektu i trwającej dystrybucji tokenów i bazuje na angielskiej wersji białej księgi (whitepaper).2018-10-152018-12-15White paperV-ID ICO

 

Czym jest ICO?

Jest to proces pozyskania kapitału w którym spółka czy zespół zajmujący się danym projektem tworzą swoją własną kryptowalutę, która jest rozdzielana pomiędzy inwestorów. Inaczej niż w przypadku IPO, które obwarowane jest licznymi i ciężkimi do spełnienia wymogami prawnymi ICO może zostać zorganizowane niemal przez każdego. Ciężko więc dziwić się rosnącej popularności tego rozwiązania.

Uczestnicząc w pierwotnej emisji akcji spółki otrzymujemy… jej akcje – papiery wartościowe, które wiążą się z określonymi prawami (między innymi do podziału zysku czy głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). Biorąc udział w ICO wspieramy finansowo projekt, którego dotyczy emisja. W zamian za gotówkę (w formie tradycyjnej bądź też innych, uznanych w środowisku kryptowalut) otrzymujemy tokeny, które zazwyczaj dają ich użytkownikowi dodatkowe prawa. Może to być wspomniany już głos, dzięki któremu będziemy mogli bezpośrednio wpływać na dalsze losy projektu ale równie dobrze może to być prawo do rabatu. Angażując się w projekt na jego bardzo wczesnym etapie (ICO, preICO) mamy możliwość zakupienia nowej kryptowaluty po cenie nieco niższej niż rynkowa.

Tworzona kryptowaluta może mieć też bardziej użytkowe funkcje. Często przytaczanym przykładem jest tu Ethereum, które w fazie pozyskania kapitału zebrało ponad $18 mln. Stworzone przez zespół deweloperów tokeny służą do utrzymania aplikacji działających na zdecentralizowanej platformie.

Czy warto inwestować w ICO?

Initial Coin Offering jest bardzo podobne do platformy crowdfundingowej Kickstarter. Startupy szukające finansowania starają się na niej przekonać użytkowników do wsparcia rozwoju swojego projektu. Podobnie jest z ICO – uczestniczenie w tym procesie pozwala przedsiębiorstwu za nim stojącemu wprowadzić swój produkt lub usługę na rynek. Często inwestycja w ICO będzie więc wyrazem naszego wsparcia dla autorów danego projektu.

Jednak prawdopodobnie większość z osób angażujących się w pierwotną ofertę monety liczy na szybki i wysoki zwrot z inwestycji. Trudno się dziwić, gdyż dotychczas ceny niektórych tokenów sprzedanych w ofercie pierwotnej i wejściu na giełdy notowały niemal pionowe wzrosty. Dla przykładu – w 2014 roku mogliśmy zakupić w trakcie ICO Ethereum po cenie wahającej się od 30 do 40 centów. Nie tak dawno zaś cena ETH przekroczyła poziom $1000.

Należy mieć jednak na uwadze, że takie przykłady wcale nie są tak częste jak nam się wydaje. Nikt nie jest w stanie zagwarantować nam zysku z inwestycji w ICO, a nawet zwrotu zainwestowanego kapitału. Wszak, zespół odpowiedzialny za ofertę może nie dostarczyć obiecywanego produktu lub po prostu ukraść zgromadzone środki.

Statystyki dotyczące ICO są okrutnie – prawie połowa ze startupów, które zdecydowały się na tę formę pozyskania środków na działalność w 2017 roku,  nie istniała już do lutego 2018. Wiele z nich okazuje się być po prostu oszustwami, lub upada gdyż nie posiada odpowiedniego pomysłu na swoją działalność. ICORating (www.icorating.com) – agencja ratingowa specjalizująca się w kompleksowej ocenie poszczególnych projektów pomaga inwestorom w ocenie opłacalności przyszłych lub rozpoczętych projektów dokonując przeglądu ich whitepaper, pomysłu, otoczenia konkurencyjnego, prognoz finansowych oraz zespołu stojącego za projektem. Nad opracowywaniem ocen pracuje zespół złożony z ponad 50 ekspertów, z rozległym doświadczeniem w dziedzinie finansów oraz bankowości inwestycyjnej, zaś poszczególni analitycy działają w ramach węższych specjalności. Więcej na temat działania agencji ratingowych ICO można przeczytać w tym miejscu.

Ryzyka związane z ICO

Pierwsze oferty publiczne z natury były przeprowadzane w specyficzny sposób. Były to pionierskie przedsięwzięcia o których niewiele osób miało pojęcie. Dość szybko społeczność zorientowała się, że bez gwarancji ze strony rządów i regulatorów obowiązek ten leży po stronie przeprowadzających ICO. Zespoły zaczęły więc publikować szeroką dokumentację dotyczącą swoich projektów, roadmapy mające pokazać kolejne etapy prac oraz przykładać większą uwagę do marketingu. Jednym z rozwiązań jakie zostało wypracowane w trakcie ostatnich lat jest magazynowanie pozyskanych w ICO na zewnętrznych portfelach o kilku kluczach prywatnych. Aby możliwa była wypłata zgromadzonych środków konieczne jest przedstawienie wszystkich kluczy, z których jeden bądź kilka przechowywane są przez niezwiązany z projektem i cieszący się zaufaniem podmiot.

Inwestycja w ICO które:

  • jest przeprowadzane przez osoby anonimowe, ukrywające się pod pseudonimami,
  • nie posiada zewnętrznego portfela kryptowalut,
  • poświęca zbyt dużo miejsca na marketing nie poparty twardymi danymi,
  • nie dostarcza jasnych i czytelnych założeń projektu

wiąże się z podwyższonym ryzykiem oszustwa. W przypadku każdej inwestycji należy ryzykować jedynie te środki na utratę których możemy sobie pozwolić! Inwestycja w Iinitial Coin Offering, które często przeprowadzane jest przez spółki małe, o ograniczonej odpowiedzialności niesie ze sobą wyższe ryzyko niż kupno tradycyjnych akcji.

Zachęcamy do gruntownego zapoznania się z każdym projektem, w którego ICO chcesz uczestniczyć! W tym celu warto skorzystać z pomocy agencji ratingowych zajmujących się ocenianiem nowych projektów kryptowalutowych.

Elirtex

AKTUALNOŚCI ICO