ICO – Initial Coin Offering

NazwaOpisData początkowaData końcowaWhite paperStronaAligatoCoin
Aligato Team pracuje nad platformą
aukcyjno – sprzedażową nowej generacji,
opartej na technologii blockchain i kryptowalucie
AliCoin.
Będzie to wersja 2.0 istniejącej
od 2016 roku platformy
handlowej Aligato.pl
2018-06-30White paperAligatoCoinAppCoins - APPC
AppCoins to pierwsza kryptowaluta
dla sklepów obsługująca 200 milionów
użytkowników.
2017-12-132018-01-15White paperAppCoinsAsteroid ICO - ASTR
Asteroid, Ltd. zdemokratyzuje przestrzeń
kosmiczną za pomocą nowego mechanizmu
blockchain o nazwie BlockClaim®.
BlockClaim® pozwoli każdej osobie prywatnej,
firmie i państwu narodowemu na uzyskanie
roszczeń i udział w ogromnym majątku
na naszej niebiańskiej orbicie.
2017-11-062018-01-31White paperAsteroid ICOCOVESTING - COV
COVESTING to najlepsza platforma dla
inwestorów i handlowców, którzy chcą
wykorzystać zaawansowane narzędzia
i technologię w celu osiągnięcia maksymalnych
zysków na rynkach kryptowalut.
2017-11-242018-01-15White paperCOVESTINGCrowd Genie - CGCOIN
Crowd Genie ma w plnach stać się pierwszą
azjatycką giełdą aktywów opartą o blockchain.
Dołącz do naszego Pre-ICO już teraz,
aby otrzymać bonus 50%!
2017-11-172018-01-07White paperCrowd GenieCrypterium - CRPT
Crypterium to rewolucyjny cyfrowy mobilny
cryptobank. Crypterium dąży do zapewnienia
kompleksowych usług zintegrowanych,
rozważając współpracę z innymi rozwiązaniami
kryptowalut i zespołami entuzjastów blockchain.
2017-10-312018-01-14White paperCrypteriumGTCoin - GTC
GTCoin jest przeznaczony dla graczy.
Gracze mogą zdobywać GTCoiny, po prostu
testując gry, gdy zarejestrują się na GameTester.co.
2017-10-032018-01-07White paperGTCoinIUNGO - ING
IUNGO stworzy rozwiązanie typu open source,
które umożliwi każdemu zapewnienie globalnej
sieci Wi-Fi. Dla użytkowników oznacza to prosty,
szybki dostęp do Internetu na całym świecie.
2017-12-072018-01-31White paperIUNGOSether (SETH)
Sether przesuwa, monitoruje i analizuje dane
mediów społecznościowych dla blockchain,
automatyzując integrację z sieciami
społecznościowymi.
2017-12-042018-01-14White paperSetherSpectiv - SIG
Specjalna platforma do przesyłania
strumieniowego w rzeczywistości wirtualnej,
wykorzystująca blockchain.
2017-12-082018-01-08White paperSpectivSTK
Token STK umożliwia dokonywanie transakcji
w punktach sprzedaży w czasie rzeczywistym
bezpośrednio z prywatnych portfeli
kryptowalutowych użytkowników.
2017-10-302018-01-14White paperSTKStoriqa - STQ
Storiqa to platforma transakcyjna z szeroką
gamą funkcji do efektywnej sprzedaży w świecie
nowej gospodarki cyfrowej z wykorzystaniem
technologii blockchain.
2017-10-282018-02-13White paperStoriqaTOKIA - TOK
TOKIA to portfel, wymiana i bezpośrednia karta
płatnicza kryptograficzna stworzona w celu
uproszczenia wszystkich operacji i uczynienia
ich wygodniejszymi dla wszystkich transakcji
kryptowalutowych.
2017-12-042018-03-15White paperTOKIATag World Exchange
Kryptowaluta2017-12-082018-02-01White paperCryptodruidTag World Exchange
Platforma crowdlendingowa oparta
o technologię blockchain.
2017-10-302018-02-03White paperTag World Exchange

ICO to akronim od trudno przetłumaczalnego na język polski zwrotu Initial Coin Offering. Kusząc się na znalezienie najlepszego polskiego odpowiednika skrót ten byłby pierwotną emisją monety. Nie bez przyczyny na myśl przychodzi tu initial public offering czyli znana nam z parkietów giełdowych pierwotna emisja akcji. O podobieństwach i różnicach pomiędzy ICO i IPO rozpisaliśmy się w tym artykule. Poniżej znajdziecie wskazówki dotyczące wyboru i inwestycji w najbardziej obiecujące ICO, a także nieco więcej o sposobach obrony przed oszustami na tym rynku.

Czym jest ICO?

Jest to proces pozyskania kapitału w którym spółka czy zespół zajmujący się danym projektem tworzą swoją własną kryptowalutę, która jest rozdzielana pomiędzy inwestorów. Inaczej niż w przypadku IPO, które obwarowane jest licznymi i ciężkimi do spełnienia wymogami prawnymi ICO może zostać zorganizowane niemal przez każdego. Ciężko więc dziwić się rosnącej popularności tego rozwiązania.

Uczestnicząc w pierwotnej emisji akcji spółki otrzymujemy… jej akcje – papiery wartościowe, które wiążą się z określonymi prawami (między innymi do podziału zysku czy głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). Biorąc udział w ICO wspieramy finansowo projekt, którego dotyczy emisja. W zamian za gotówkę (w formie tradycyjnej bądź też innych, uznanych w środowisku kryptowalut) otrzymujemy tokeny, które zazwyczaj dają ich użytkownikowi dodatkowe prawa. Może to być wspomniany już głos, dzięki któremu będziemy mogli bezpośrednio wpływać na dalsze losy projektu ale równie dobrze może to być prawo do rabatu. Angażując się w projekt na jego bardzo wczesnym etapie (ICO, preICO) mamy możliwość zakupienia nowej kryptowaluty po cenie nieco niższej niż rynkowa.

Tworzona kryptowaluta może mieć też bardziej użytkowe funkcje. Często przytaczanym przykładem jest tu Ethereum, które w fazie pozyskania kapitału zebrało ponad $18 mln. Stworzone przez zespół deweloperów tokeny służą do utrzymania aplikacji działających na zdecentralizowanej platformie.

Czy warto inwestować w ICO?

Initial Coin Offering jest bardzo podobne do platformy crowdfundingowej Kickstarter. Startupy szukające finansowania starają się na niej przekonać użytkowników do wsparcia rozwoju swojego projektu. Podobnie jest z ICO – uczestniczenie w tym procesie pozwala przedsiębiorstwu za nim stojącemu wprowadzić swój produkt lub usługę na rynek. Często inwestycja w ICO będzie więc wyrazem naszego wsparcia dla autorów danego projektu.

Jednak prawdopodobnie większość z osób angażujących się w pierwotną ofertę monety liczy na szybki i wysoki zwrot z inwestycji. Trudno się dziwić, gdyż dotychczas ceny niektórych tokenów sprzedanych w ofercie pierwotnej i wejściu na giełdy notowały niemal pionowe wzrosty. Dla przykładu – w 2014 roku mogliśmy zakupić w trakcie ICO Ethereum po cenie wahającej się od 30 do 40 centów. Nie tak dawno zaś cena ETH przekroczyła poziom $1000.

Należy mieć jednak na uwadze, że takie przykłady wcale nie są tak częste jak nam się wydaje. Nikt nie jest w stanie zagwarantować nam zysku z inwestycji w ICO, a nawet zwrotu zainwestowanego kapitału. Wszak, zespół odpowiedzialny za ofertę może nie dostarczyć obiecywanego produktu lub po prostu ukraść zgromadzone środki.

Ryzyka związane z ICO

Pierwsze oferty publiczne z natury były przeprowadzane w specyficzny sposób. Były to pionierskie przedsięwzięcia o których niewiele osób miało pojęcie. Dość szybko społeczność zorientowała się, że bez gwarancji ze strony rządów i regulatorów obowiązek ten leży po stronie przeprowadzających ICO. Zespoły zaczęły więc publikować szeroką dokumentację dotyczącą swoich projektów, roadmapy mające pokazać kolejne etapy prac oraz przykładać większą uwagę do marketingu. Jednym z rozwiązań jakie zostało wypracowane w trakcie ostatnich lat jest magazynowanie pozyskanych w ICO na zewnętrznych portfelach o kilku kluczach prywatnych. Aby możliwa była wypłata zgromadzonych środków konieczne jest przedstawienie wszystkich kluczy, z których jeden bądź kilka przechowywane są przez niezwiązany z projektem i cieszący się zaufaniem podmiot.

Inwestycja w ICO które:

  • jest przeprowadzane przez osoby anonimowe, ukrywające się pod pseudonimami,
  • nie posiada zewnętrznego portfela kryptowalut,
  • poświęca zbyt dużo miejsca na marketing nie poparty twardymi danymi,
  • nie dostarcza jasnych i czytelnych założeń projektu

wiąże się z podwyższonym ryzykiem oszustwa. W przypadku każdej inwestycji należy ryzykować jedynie te środki na utratę których możemy sobie pozwolić! Inwestycja w Iinitial Coin Offering, które często przeprowadzane jest przez spółki małe, o ograniczonej odpowiedzialności niesie ze sobą wyższe ryzyko niż kupno tradycyjnych akcji.

Zachęcamy do gruntownego zapoznania się z każdym projektem, w którego ICO chcesz uczestniczyć!