Naga MarketsJak podała spółka w raporcie, i2 Development odnotował 7,49 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej.


i2 Development po 8 zł za akcję w poniedziałek

Szczegółowe dane z raportu:

    • Zysk operacyjny wyniósł 1,71 mln zł wobec 3,57 mln zł straty rok wcześniej.
    • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,47 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 14,41 mln zł rok wcześniej.
    • W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,36 mln zł w porównaniu z 75,65 mln zł rok wcześniej.
    • W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 2,39 mln zł wobec 6,78 mln zł straty rok wcześniej.

Zobacz także: Akcje Wasko 5% w górę. Zysk netto z dużą poprawą w III kw.

“Na wynik netto wpływ miały utworzone rezerwy. W związku z podpisaną w 2018 roku umową pomiędzy i2 Development sp. z o.o. P2 sp.k. a M.A. Fundusze sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu przeniesienia pożytków z tytułu uczestnictwa w spółce i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. utworzono rezerwę na koszty związane z realizacją umowy w wysokości 18 442 000,00 zł” 

“Okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku pod względem działań sprzedażowych utrzymywał się w ocenie zarządu na zadowalającym poziomie. Spółki z Grupy i2 Development zawarły umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne dotyczące sprzedaży na poziomie 131 lokali, uwzględniając również rozwiązania umów. Odnosząc się do analogicznego okresu sprzedaży trzech kwartałów 2018 roku odnotowuje się spadek o 62%. Oferta Grupy i2 Development na koniec 30 września 2019 roku wynosiła 728 lokali. Na poziom sprzedaży w trzech kwartałach 2019 roku miały wpływ rozwiązania umów deweloperskich jak i umów przedwstępnych”

Źródło: ISBnews

Akcje spółki i2 development
I2D ujęcie miesięczne, źródło: stooq


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here