Naga MarketsHuuuge miało 36,96 mln USD straty netto, 10,39 mln USD skoryg. EBITDA w I kw.Huuuge odnotowało 36,96 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 12,8 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,5 mln USD wobec 17,49 mln USD zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w I kw. br. wyniosła 10,39 mln USD wobec 18,35 mln USD rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Skorygowana EBITDA Huuuge wyniosła 10,4 mln USD i była o 8 mln USD niższa niż rok wcześniej, co wynikało głównie z wyższych niż w poprzednim roku nakładów na pozyskiwanie użytkowników. Koszty pozyskiwania użytkowników stanowią największą pozycję kosztów sprzedaży i marketingu spółki. Kwota wydana w omawianym okresie odzwierciedla strategię przyjętą na rok 2021, zgodnie z którą większość budżetu marketingowego została przeznaczona na pierwszą połowę roku” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,69 mln USD w I kw. 2021 r. wobec 76,05 mln USD rok wcześniej.

“Po pierwszym kwartale jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celów przyjętych na 2021 rok. Przychody z naszych flagowych gier zwiększyły się w tym okresie o 16%, natomiast przychody z nowych tytułów rosną już czwarty kwartał z rzędu i zwiększyły się trzykrotnie w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. W kwietniu tego roku sfinalizowaliśmy nabycie gry typu match-3 – ‘Traffic Puzzle’, generującej najwyższe przychody w naszym portfelu wydawniczym. Transakcja ta stanowi pierwszy ważny krok w realizacji strategii M&A spółki, gdyż poprzez przejęcie wzmacniamy pozycję w szybko rosnącej kategorii gier casual o wartości 10,6 mld USD. Koncentrujemy się na poprawianiu rentowności i dalszym zwiększaniu skali działalności poprzez fuzje i przejęcia, przy jednoczesnym podnoszeniu wskaźników monetyzacji dla istniejących gier z portfela spółki i skalowaniu nowych tytułów” – powiedział założyciel i dyrektor generalny Huuuge Anton Gauffin, cytowany w komunikacie.

Skorygowany wynik netto grupy za pierwszy kwartał 2021 r. wyniósł 4,2 mln USD i był niższy od ubiegłorocznego, głównie ze względu na wyższe nakłady na pozyskiwanie użytkowników. Wykazany ujemny wynik netto za pierwszy kwartał 2021 r. związany był z księgową aktualizacją wyceny akcji uprzywilejowanych (niegotówkowy koszt finansowy w wysokości 39,0 mln USD). Akcje te zostały przekształcone na akcje zwykłe spółki tuż przed pierwszą ofertą publiczną, a zatem aktualizacja ich wyceny nie będzie mieć wpływu na wyniki w przyszłości, wyjaśniono.

W pierwszym kwartale 2021 r. spółka odnotowała wzrost bazy płacących graczy oraz zwiększenie przychodów na płacących graczy (ARPPU) o 26% r/r.

“W pierwszym kwartale 2021 r. kolejny raz osiągnęliśmy wzrost monetyzacji naszych flagowych tytułów, tj. ‘Huuuge Casino’ i ‘Billionaire Casino’. Wskaźniki ARPDAU (średni przychód na dziennego aktywnego użytkownika) w wypadku obu tych gier pozostają powyżej średniej dla ich kategorii, a w pierwszym kwartale 2021 r. uległy dalszej poprawie. Ponadto odnotowaliśmy szybki wzrost konwersji oraz ARPDAU dla naszych nowych gier, w dużej mierze dzięki rosnącemu udziałowi ‘Traffic Puzzle’ w portfelu spółki. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia planowanej dywersyfikacji przychodów ze sprzedaży, będącej jednym z zakładanych przez nas celów strategicznych” – dodał dyrektor finansowy Huuuge Grzegorz Kania.

invest

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 42,06 mln USD wobec 3,56 mln USD straty rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje playway | dolar online | kurs lotosu | czym jest cfd | santander kurs | notowania develia | bitcoins |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here