Naga MarketsHuuuge, Inc. ogłasza ostateczną cenę akcji w pierwszej ofercie publicznejHuuuge, Inc. („Huuuge” lub „Spółka”), globalny producent i wydawca gier typu free-to-play, koncentrujący swoją działalność na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych, ogłosił dziś ostateczną cenę akcji oferowanych w swojej pierwszej ofercie publicznej (“IPO” lub “Oferta”). Cena została ustalona na 50 PLN za akcję. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO została ustalona na 33.316.686.

Huuuge Inc. ustalił cenę w wysokości 50 zł na akcję

Tym samym wartość oferty publicznej Huuuge wyniesie 1,67 mld PLN oznacza, że jest to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.

Te artykuły również Cię zainteresują
 “Jesteśmy globalną firmą, a naszą misją jest umożliwienie miliardom ludzi wspólnej gry. Dzisiejszy dzień to wielki krok dla Huuuge. Pozyskujemy nowych akcjonariuszy, którzy będą mogli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju, zakładającym udostępnienie gier społecznych jeszcze większej liczbie osób na całym świecie. Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie inwestorów na całym świecie, wierzymy, że odzwierciedla ono pozytywną ocenę naszego planu rozwoju i siły naszego modelu biznesowego, skupionego na globalnej dostępności gier społecznych.

Stanie się firmą publiczną to początek nowego rozdziału dla Huuuge. Jesteśmy przygotowani do tego by przyspieszyć realizację naszej strategii „Buduj & Kupuj” (ang. Build & Buy), oraz by rozbudowywać naszą inteligentną sieć i portfolio gier, umożliwiając interakcje kolejnym użytkownikom gier mobilnych” – mówi Anton Gauffin, założyciel i Prezes Zarządu Huuuge.

Podsumowanie oferty

Ostateczna cena akcji oferowanych została ustalona na 50 PLN za akcję. Ostateczna cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla Inwestorów Indywidualnych, jak i Instytucjonalnych. Całkowita wartość Oferty to 1,67 mld PLN (około 442 mln USD).

Oferta Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki o wartości 565 mln PLN oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld PLN. Kapitalizacja rynkowa Spółki w oparciu o ostateczną cenę akcji oferowanych wynosi 4,2 mld PLN (około 1,1 mld USD). Ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym została ustalona na 1.665.834 (ok. 5% akcji w ofercie); pozostałe 31.650.852 Akcji Oferowanych zostało zaoferowane Inwestorom Instytucjonalnym (ok. 95% akcji w ofercie).

Po zakończeniu Oferty liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, których udział w kapitale i głosach na WZA nie przekracza 5% będzie stanowić około 56% kapitału Spółki.

Po zakończeniu Oferty znaczącymi akcjonariuszami Spółki będą Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 30,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz The Raine Group LLC., posiadająca pośrednio za pośrednictwem RPII HGE LLC akcje stanowiące 12,96% ogólnej liczby głosów. Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 milionów PLN brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.

Zakładany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych to ok. 19 lutego 2021 r.

Po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, jej dyrektorów, Akcjonariuszy Sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji po dniu pierwszego notowania. Obowiązywać ona będzie 360 dni od pierwszego dnia notowania w przypadku Spółki oraz Big Bets OÜ (kontrolowanej przez Antona Gauffina), 180 dni w przypadku pozostałych Akcjonariuszy Sprzedających, i części akcjonariuszy niesprzedających oraz członków Rady Dyrektorów (innych niż Anton Gauffin, którego obowiązuje 360 dni lock-up).

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu pełnią Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A.

W skład Konsorcjum Detalicznego w Polsce wchodziły: IPOPEMA Securities S.A., mBank S.A. – Biuro Maklerskie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski BDM S.A. oraz Noble Securities S.A.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: camparic | dow jones wykres | cena złotówki | cdr akcje | wykres bitcoin |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here