Naga MarketsherkulesHerkules odnotował 2,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,34 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za I półrocze 2020 r. był równy 15,3 mln zł, czyli był wyższy od osiągniętego w I półroczu 2019 r. o 39%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,9 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 61,16 mln zł rok wcześniej.

“W segmencie podstawowym przychody w I półroczu 2020 r. były niższe o 10% od poziomu analogicznego okresu poprzedniego roku. Jest to wypadkowa bardzo dynamicznego, bo aż o 177%, wzrostu przychodów w sekcji żurawi gąsienicowych (blisko 9 mln zł) oraz spadku w dziale żurawi wieżowych – o 21% (27,5 mln zł). Spadek o 27% odnotowano też w dziale żurawi kołowych (7,4 mln zł), jednak maszyny te pracowały w dużej części (5,1 mln zł) na potrzeby grupy kapitałowej realizując projekty energetyki wiatrowej oraz montaże obiektów radiowych w projekcie GSMR. Ich zaangażowanie jest widoczne w wolumenie wypracowanym przez dział żurawi gąsienicowych oraz segment budownictwa telekomunikacyjnego. Najsilniej na trend spadkowy ogólnej sprzedaży działa malejąca aktywność w segmencie żurawi wieżowych, która rozpoczęła się w II półroczu 2019 r. jednak bardzo silny jej spadek nastąpił w maju br., co wskazuje na wpływ ograniczeń inwestycyjnych na rynku budowlanym związanych z pandemią SARS-CoV-2. Najistotniejszym przejawem tego wpływu jest spadek zamówień ze strony sektora mieszkaniowego. Stosunkowo mocne odbicie poziomu sprzedaży w tym dziale nastąpiło już w czerwcu, jednak w lipcu i w sierpniu ponownie odnotowano spadek. Sytuacja ta może się odwrócić w IV kwartale br., gdyż w końcu sierpnia i we wrześniu br. odnotowano wzrost postępowań ofertowych i kontraktacji w relacji do wiosennych miesięcy oraz wznowienie projektów zakontraktowanych w I kwartale 2020, a wpływ akcji handlowej widoczny jest w przychodach po 2 – 3 miesiącach” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W związku z przyspieszeniem realizacji kontraktu budowy sieci GSMR wzrosły przychodu ze sprzedaży w segmencie budownictwa telekomunikacyjnego (+133%). W segmencie produkcji odnotowano znaczący przyrost przychów o prawie 100%, co jest wynikiem większej ilości obsługiwanych przez Gastel Prefabrykacja S.A. projektów niezwiązanych z kontraktem GSMR, podano także.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Wyższy poziom kontraktacji przyniósł również wzrost kosztów operacyjnych o 19%, a najistotniejszy wartościowo wzrost dotyczy pozycji kosztów materiałowych w związku z większą dynamiką realizacji kontraktu GSMR. W przeciwnym kierunku w tej pozycji działa słabsze wykorzystaniem sprzętu i większą ilością stacjonarnych projektów obsługiwanych przez żurawie mobilne (brak relokacji). Wzrost wartości usług obcych wynika przede wszystkim z intensyfikacji prac budowlanych w realizacji projektu GSMR oraz wspomagania obcym sprzętem projektów wiatrakowych. Różnica w pozycji stanu produktów jest efektem istnienia dużego zapasu komponentów żelbetowych dla projektu GSMR w segmencie produkcji w roku ubiegłym. Pozostałe składowe pozycje kosztów działalności operacyjnej nie wykazują istotnych wartościowo zmian. Reasumując zysk na sprzedaży w I półroczu 2020 r. wyniósł ponad 2,2 mln zł i był wyższy od osiągniętego w I półroczu 2020 r. o 21%” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 1,84 mln zł wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here