Naga MarketsherkulesHerkules odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotował 1,45 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 4,32 mln zł wobec 2,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 9,32 mln zł w porównaniu z 7,5 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,33 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 29,87 mln zł rok wcześniej.

“Grupa kapitałowa Herkules w I kw. 2020 r. odnotowała przychody o 9% niższe niż analogicznym kwartale poprzedniego roku. Jest to efekt spadku sprzedaży w segmencie żurawi wieżowych oraz w budownictwie telekomunikacyjnym łagodzony wzrostami w segmencie żurawi gąsienicowych i produkcji prefabrykatów żelbetowych. Malejący wolumen przychodów miał swoje odzwierciedlenie w spadku kosztów działalności operacyjnej, co pozwoliło wypracować wynik na sprzedaży blisko 1,6 mln zł, czyli o ponad 200% wyższy niż w I kw. 2019 r.” – czytamy w raporcie.

Również pozostała działalność operacyjna przyniosła pozytywne efekty, jednak na pogorszenie rezultatów wpłynęła bilansowa wycena zobowiązań walutowych (głównie dług leasingowy). Niemniej finalne rozliczenie prezentowanego kwartału zamknięto pozytywnym wynikiem – odnotowano skonsolidowany zysk netto w wysokości blisko 1,5 mln zł, czyli o ponad 30% więcej niż za I kw. 2019 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,4 mln zł wobec 2,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here