Naga MarketsherkulesHerkules odnotowało 0,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 30,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules oficjalnie raportuje wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 1,6 mln zł wobec 21,32 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,76 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 33,46 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 110,66 mln zł w porównaniu z 94,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,36 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

“W II i III kwartale 2020 r. stwierdzono istotny wpływ ograniczeń rynkowych na działalność w segmencie żurawi wieżowych, które pojawiły się w marcu r. i były wywołane przez epidemię SARS-CoV-2. Obserwowany od II półrocza 2019 r. spadek obrotów w tym dziale jest skutkiem zarówno mniejszego wolumenu projektów (zwłaszcza ze strony budownictwa mieszkaniowego), jak i spadających cen usług wynajmu. Po chwilowym wzroście sprzedaży w marcu, nastąpił kolejny spadek w kwietniu pogłębiony niskim poziomem przychodów w maju. W czerwcu zaobserwowano odbicie, jednak w następnych dwóch miesiącach pojawiły się kolejne spadki, które należy wiązać z wprowadzeniem przeciwepidemicznych ograniczeń w gospodarce, a zwłaszcza z restrykcjami ze strony sektora bankowego finansującego działalność deweloperską i budownictwo. Powyższe miało również swoje odbicie w spadku stawek za najem żurawi na nowych projektach w niektórych segmentach rynku nawet o 30-40% r/r.” – napisano w raporcie.

“W okresie sierpień-wrzesień br. pojawiło się zdecydowanie więcej projektów i proces ofertowania nabrał większych rozmiarów porównywalnych z latami ubiegłymi. Zawarto również więcej kontraktów niż w okresie marzec-lipiec, jednak stawki wynajmu są wciąż na niskim poziomie. Ze względu powyższy wzrost akcji sprzedażowej w obecnej chwili tendencja spadkowa przychodów w dziale została zatrzymana, a wykorzystanie sprzętu wzrosło, co pozwala z większym optymizmem patrzeć na kolejne miesiące” – czytamy dalej.

Ze względu na udział Herkules S.A. w projektach energetyki wiatrowej, sekcja żurawi gąsienicowych osiąga rekordowo wysokie obroty i widoczny jest rosnący trend (ponad 200% wzrost r/r w analogicznym okresie), podkreślono także.

“Mimo, że tendencja w segmencie żurawi kołowych jest bardziej zmienna, to jej kierunek jest również wzrostowy, należy jednak mieć na uwadze, że duża część generowanej przez ten segment sprzedaży jest kierowana wewnętrznie w grupie kapitałowej na potrzeby projektu GSMR, farm wiatrowych i obsługi żurawi wieżowych” – napisano dalej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here