Naga MarketsHerkules miał 0,42 mln zł straty netto, 4,95 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.Herkules odnotował 0,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,1 mln zł wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 4,95 mln zł w porównaniu z 9,32 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,61 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 34,31 mln zł rok wcześniej.

“W I kwartale 2021 r. najistotniejszą pozycją kształtująca wynik pozostałej działalności operacyjnej jest pozyskana dotacja z pandemicznego pakietu pomocowego. Zwraca uwagę także przychód ze sprzedaży składników majątku trwałego, nie jest on jednak tak znaczący wartościowy, jak transakcje zbycia aktywów trwałych zaewidencjonowane w okresie porównywalnym, które wraz z rozliczeniem dotacji finansujących niegdyś te składniki majątkowe przyniosły znaczący wpływ na wynik finansowy I kwartału 2020 r. W efekcie zysk z działalności operacyjnej w okresie styczeń-marzec 2021 r. wyniósł 0,1 mln zł, co jest wartością niższą o 98% od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2020 r. Wynik EBITDA za I kwartał 2021 r. był równy 4,9 mln zł, czyli był niższy od osiągniętego w I kwartale 2020 r. o 47%” – czytamy w raporcie.

Po uwzględnieniu działalności finansowej skonsolidowany strata brutto za i kwartał 2021 r. wyniosła -0,7 mln zł, a strata netto -0,4 mln zł, dodano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 1,46 mln zł wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pkobp kurs | korona norweska kurs | notowania pkn | lpp kurs | btc prognozy | akcje benefit | funt szterling |

investConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here