Naga MarketsHarper Hygienics – notowany na GPW, wiodący producent na rynku produktów higieniczno – kosmetycznych – opublikował wyniki finansowe za rok obrotowy 2017 (składający się z V kwartałów). Spółka wypracowała ponad 312 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 54% r/r). Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie ponad 6 mln zł. Spółka umacnia swoją pozycję na rynku polskim zwiększając sprzedaż o 23%, rośnie także eksport – o 15% w stosunku do roku ubiegłego.

Według rocznego raportu finansowego Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 312 mln zł, wobec 202 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
„Znacząca poprawa przychodów ze sprzedaży to znak, że Grupa odzyskuje swoją efektywność. Na szczególną uwagę zasługują wzrosty sprzedaży w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Większe o 23% przychody w Europie Centralnej umacniają pozycję Harpera na lokalnych rynkach. Istotny dla nas jest fakt, że coraz wyższy udział w strukturze przychodów mają produkty marek własnych umożliwiające uzyskiwanie znacznie wyższych marż. Zgodnie z ogłoszoną strategią, nasze działania skupimy min. na docelowym 50% udziale marek własnych w strukturze przychodów do końca 2019 r.”
komentuje Rafał Szczepkowski, prezes zarządu Harper Hygienics.

Zgodnie z opublikowaną w kwietniu br. strategią rozwoju na lata 2018-2019, Spółka zamierza skoncentrować swoje działania na licznych optymalizacjach oraz dalszym rozwoju działalności w celu wzrostu przychodów oraz poprawy marżowości. Główne cele i założenia opublikowanej przez Harper Hygienics strategii to: stworzenie silnych, wysokomarżowych marek własnych dla wszystkich kategorii produktów; wzmocnienie działalności eksportowej i dalsza ekspansja zagraniczna; optymalizacja kosztów i efektywności produkcji; utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży, znacząca poprawa marż oraz istotne obniżenie poziomu zadłużenia.

„Rok 2017 traktujemy jako swojego rodzaju okres przejściowy przed osiąganiem założonych w strategii wyników dla Grupy Harper Hygienics. Razem z nowym Zarządem oraz Inwestorem iCotton przygotowaliśmy struktury Spółki do realizacji założeń na lata 2018-2019. Cieszy nas fakt, że już w I kw. 2018 r. osiągnęliśmy wzrost przychodów o 52% i istotną poprawę marżowości. Cele są ambitne, ale mamy doświadczony Zarząd, który jest wspierany przez międzynarodowego Inwestora branżowego oraz potencjał Spółki. Kompetentny zespół i zasoby produkcyjne już pozwalają nam realizować wzrostowy scenariusz rozwoju Harpera, który utrwali się w kolejnych okresach”
podsumowuje Rafał Szczepkowski.

Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem dobrych informacji dla Spółki. W czerwcu br. Harper Hygienics renegocjował umowę kredytu inwestycyjnego. Dzięki nowemu porozumieniu, w roku finansowym trwającym od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Harper Hygienics dokona spłat na łączną kwotę 15,5 mln zł wobec wcześniej planowanych 20 mln zł. Zmienione warunki pozytywnie wpłyną na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Ponadto, w lipcu br. Spółka podpisała umowę z polską filią międzynarodowej firmy logistycznej – Grupą HUB Logistics, której klientami są duże koncerny m.in. Finnair, ABB czy Nissan. W ramach kontraktu dostawca wdroży nowe procesy rozwoju i optymalizacji działań logistycznych, które pozwolą na bardziej efektywne funkcjonowanie zakładów produkcyjnych oraz pozytywnie wpłyną na terminowość dostaw i oszczędności w transporcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here