Naga MarketsHandluj z dźwignią 100:1 - status Doświadczonego Klienta Detalicznego w Purple TradingPodjęte środki przez Komisję Nadzoru Finansowego Polski (KNF) trwale ograniczyły marketing, dystrybucję i/lub sprzedaż kontraktów na różnice kursowe (CFD) do klientów detalicznych w Polsce. Ograniczenia te nie mają jednak zastosowania do doświadczonych klientów detalicznych, nowej kategorii klientów detalicznych, dla których KNF oferuje niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.

 • W sierpniu 2019 roku, KNF wprowadził status klienta doświadczonego, który w przypadku głównych par walutowych Forex możesz handlować z dżwignią 100:1
 • Chcąc uzyskać status doświadczonego tradera detalicznego należy spełnić wymogi stawiane przez nadzorcę

Czym jest Doświadczony Klient Detaliczny?

Doświadczony Klient Detaliczny to klient , który posiada wymagane doświadczenie i wystarczającą wiedzę w zakresie instrumentów pochodnych, co powinno być udowodnione zgodnie z poniższymi kryteriami. Doświadczony klient detaliczny, który spełnia poniższe kryteria, dla których KNF oferuje niższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Kryteria kwalifikujące jako Doświadczonego Klienta Detalicznego:

 • Kraj zamieszkania: Polska
 • Wymagane doświadczenie
 • Wymagana wiedza rynkowa

Wymagane doświadczenie

Wymagane doświadczenie oznacza, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy klient wykonał jedną z poniższych czynności:

a) otwarcie co najmniej 10 transakcji na kontraktach CFD o wartości nominalnej równej co najmniej równowartości w złotych polskich 50 000 euro każda w ciągu kwartału, w ciągu co najmniej czterech kwartałów;
b) otwarcie co najmniej 50 transakcji na kontraktach CFD o wartości nominalnej co najmniej równowartości w złotych polskich 10 000 EUR każda w ciągu co najmniej czterech kwartałów; lub
c) otwarcie co najmniej 40 transakcji na kontraktach CFD w ciągu kwartału w ciągu co najmniej czterech kwartałów, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich otwartych transakcji w okresie 24 miesięcy objętych wyceną wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 EUR.

Purple Trading. Broker dający dostęp do prawdziwego rynku finansowego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
77,4% detalicznych kont CFD traci pieniądze.

Wiedza o instrumentach pochodnych

Wiedza na temat instrumentów pochodnych dotyczy spełnienia jednego z warunków:

a) klient posiada odpowiednie certyfikaty zawodowe (CFA, FRM, PRM, ACI, doradca inwestycyjny (DI), makler papierów wartościowych (MPW itp.)) lub ukończył specjalistyczny kierunek studiów;

b) klient ukończył co najmniej 50 godzin szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami lub potwierdzeniem wydanym przez odpowiedniego organizatora szkolenia lub, w każdym przypadku, pod warunkiem, że organizator szkolenia sprawdził wiedzę klienta przed wydaniem takiego certyfikatu lub potwierdzenia; lub

c) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej na temat transakcji dotyczących kontraktów CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Klient powinien być w stanie spełnić i przedstawić Firmie dowody na to, że przynajmniej jedno z trzech kryteriów z punktu widzenia wiedzy o instrumentach pochodnych kwalifikuje się do uzyskania statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego.

Doświadczony Klient Detaliczny, który spełnia powyższe kryteria, będzie miał większą dźwignię finansową we wszystkich parach walutowych i złocie. Powinieneś odwiedzić stronę internetową Firmy, aby zobaczyć pełne szczegóły. Zasady i Warunki mają zastosowanie, proszę zapoznać się z polityką Klasyfikacji Klientów Firmy, aby zobaczyć więcej szczegółów.

Każda prośba klienta o zakwalifikowanie go jako Doświadczonego Klienta Detalicznego musi być sporządzona w formie pisemnej. Firma powinna zebrać wszystkie wymagane dowody i dokonywać przeglądu statusu Doświadczonego Klienta Detalicznego przynajmniej raz w roku oraz prowadzić dokumentację takich przeglądów.

Ważne informacje dla doświadczonych klientów detalicznych

 • maksymalny poziom dźwigni: 100:1,
 • depozyt zabezpieczający w chwili zamknięcia: 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego,
 • ochrona przed ujemnym bilansem,
 • kontynuacja kwalifikowalności do Funduszu Rekompensat dla Inwestorów,
 • ciągły dostęp do Służby Finansowego Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • dalsza segregacja funduszy klientów,

Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do bycia DKD i możesz spełnić pewne kryteria związane z Twoim doświadczeniem handlowym i znajomością instrumentów pochodnych, możesz złożyć wniosek o zmianę swojego statusu.

Klienci już zaklasyfikowani jako doświadczeni klienci detaliczni, których okoliczności uległy zmianie i którzy mogą chcieć powrócić do normalnego statusu klienta detalicznego, powinni niezwłocznie wysłać e-mail do naszego zespołu obsługi klienta.

HANDLUJ Z PURPLE TRADINGConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here