Naga MarketsHaitong Bank w raporcie z 18 grudnia aktualizuje rekomendacje dla następujących spółek z sektora TMT:

  • KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu (FV 27,5 PLN)
  • KUPUJ dla Play (FV 40,5 PLN)
  • NEUTRALNIE dla Orange Polska (FV 5,2 PLN)
  • NEUTRALNIE dla Netii (FV 5,5 PLN)
  • KUPUJ dla Wirtualnej Polski (FV 54,9 PLN)
  • KUPUJ dla Agory (FV 16,7 PLN)
  • NEUTRALNIE dla Asseco Poland (FV 46,7 PLN)
  • KUPUJ dla Comarchu (FV 232,2 PLN)
  • KUPUJ dla LiveChat (FV 79 PLN)

Cyfrowy Polsat

Te artykuły również Cię zainteresują
Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu i redukuje cenę docelową akcji do 27,5 PLN (z 30,4 PLN). Wraz z przejęciem Netii, Cyfrowy Polsat wypełnia lukę w układance płatnej telewizji i telekomunikacji. Pomimo ok. 36-procentowej premii w porównaniu do ceny rynkowej zapłaconej za Netię, Konrad Księżopolski z Haitong Bank uważa ten krok za pozytywny. Analityka przekonuje fakt, że Cyfrowy Polsat otwiera się na nową potencjalną bazę klientów z dużych miast oraz będzie w stanie efektywniej konkurować w segmencie B2B. Dodatkowo spółka zwiększa możliwości monetyzacji contentu telewizyjnego UEFA Champions League i dodaje pion telefonii stacjonarnej do aktywów płatnej telewizji i telekomunikacji. To z kolei pomoże rozładować rosnący przesyt danych w sieci LTE. Zdaniem Konrada Księżopolskiego, planowane synergie Capex/EBITDA w wysokości 800 mln PLN w latach 2019-2023 są możliwe do osiągnięcia. Analityk natomiast jest mniejszym optymistą niż sama spółka jeżeli chodzi o oczekiwany termin wydania zgody na transakcję przez organy antymonopolowe w drugim półroczu 2018 r. Biorąc pod uwagę transakcję z Netią, Haitong Bank oczekuje, że dywidenda na akcję pozostanie na poziomie ok. 0,35 PLN, a stopa dywidendy do roku 2019 wyniesie 1,4 proc.

Play

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Play, jednocześnie obniżając cenę docelową akcji do 40,5 PLN (z 41,8 PLN). Redukcja ceny związana jest z obniżeniem o 1/2/2 proc. prognoz analityków dotyczących EBITDA spółki na lata 2017-2019, co z kolei wynika z większego niż oczekiwano negatywnego wpływu implementacji RLAH oraz obniżenia oceny dla całej grupy konkurencyjnej. Jednak nieco niższe prognozy nie zmieniają fundamentalnego oglądu na Play, który pozostaje pozytywny. Ostatnio przedstawione wyniki za trzeci kwartał br. pokazują, że Play potrafi znakomicie kontrolować koszty. Sieci przybyło 405 tys. nowych klientów, zaś ARPU r/r wzrosło o 1,6 proc., do 32,3 PLN. Dodatkowo pomimo kosztów RLAH, które wyniosły 57 mln PLN, oraz narastających kosztów jednorazowych związanych z IPO spółki w wysokości 70 mln PLN, EBITDA wzrósł o 1,5 proc. r/r, zaś skorygowany EBITDA o 9,3 proc. r/r. To znacznie więcej niż u polskich konkurentów telekomunikacyjnych, którzy średnio zanotowali spadek EBITDA r/r o 10 proc.

Orange Polska

Haitong Bank podwyższa rekomendację dla Orange Polska do NEUTRALNIE (ze Sprzedaj) i podnosi cenę docelową akcji do 5,2 PLN (z 5,1 PLN). Analitycy podnieśli prognozy EBITDA na lata 2018/19 o 6/10 proc. za sprawą niższych niż oczekiwano kosztów komercyjnych i większej redukcji zatrudnienia. Uważają jednak, że ostatnia transakcja Cyfrowego Polsatu z Netią stworzy prawdziwą konkurencję w dużych miastach, gdzie Orange aktualnie mocno promuje swoją ofertę Orange Love. To może utrudnić monetyzację tej oferty i negatywnie wpłynąć na szacunki analityków co do wyników po roku 2020. Zdaniem Konrada Księżopolskiego, nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania wobec Orange wskaźnika EV/EBITDA w wysokości 5,9-krotności, czyli zapłaconego za Netię przez Cyfrowy Polsat. Ponieważ był to transakcyjny mnożnik zapłacony przez inwestora strategicznego, który widzi znaczący potencjał synergii. Tymczasem Orange Polska, wedle wiedzy analityków, nie jest na sprzedaż. Ich zdaniem nie należy się spodziewać wypłaty dywidendy przez spółkę do 2020 r.

Netia

Haitong Bank utrzymuje rekomendację NEUTRALNIE dla Netii i podnosi cenę docelową akcji do 5,5 PLN z (3,8 PLN). Głównie za sprawą uwzględnienia 50 proc. prognozowanych synergii z transakcji z Cyfrowym Polsatem. Bez tego strategicznego sojuszu, pozycja rynkowa Netii i przewaga konkurencyjna byłyby znacząco słabsze, a analitycy obniżyliby cenę docelową akcji spółki do 4,1 PLN. Dlatego analitycy Haitong Bank doradzają przyjęcie ogłoszonej w wezwaniu przez Cyfrowy Polsat ceny za 66 proc. akcji w wysokości 5,77 PLN za sztukę. Ich zdaniem ten poziom jest fundamentalnie atrakcyjny dla niestrategicznych inwestorów finansowych/indywidualnych. Analitycy Haitong Bank często podkreślali, że najlepszy scenariusz tworzący wartość dla Netii wiązałby się z fuzjami i przejęciami, co właśnie ma miejsce. Konrad Księżopolski uważa tę transakcję za atrakcyjną i pozytywną zarówno dla Cyfrowego Polsatu, jak i dla Netii. Jego zdaniem łączące się podmioty uzupełniają swoje modele biznesowe – Netia dostaje bardzo silnego partnera w segmencie telefonii komórkowej i płatnej telewizji, a Cyfrowy Polsat zyskuje pion telefonii stacjonarnej i wchodzi na niespenetrowany dotychczas rynek w dużych miastach.

Wirtualna Polska

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Wirtualnej Polski i redukuję cenę docelową akcji do 54,9 PLN (z 58,4 PLN). Wynika to z obniżenia prognoz EBITDA na lata 2017-2019 o 4/4/2 proc. za sprawą nieco słabszych niż pierwotnie zakładano wyników działu telewizyjnego i online. Z drugiej strony analitycy sądzą, że te słabsze rezultaty są obecnie z nawiązką wliczone w cenę akcji, a sytuacja już zaczyna się poprawiać. Zdaniem Konrada Księżopolskiego, na dalszą poprawę wpływać będą zarówno stale rosnąca widownia WP TV, jak i optymalizacja wydatków operacyjnych na telewizję. Dodatkowo przełożą się na to potencjalna renegocjacja opłat emisyjnych z Emitelem i poprawa oglądalności reklam w internecie, co może zaowocować zmianą cennika reklam w sieci. Szczególnie kiedy cała branża przyjmie wspólne standardy oglądalności. Nie bez znaczenia pozostają również bardzo dobre wyniki działu e-commerce, które w 2018 r. i później mogą być wspierane przez wyższe wydatki konsumenckie związane z zakazem handlu w niedzielę. W rezultacie analitycy Haitong Bank oczekują, że EBITDA spółki w 2018 r. wyniesie 154 mln PLN, co oznacza 16-procentowy wzrost w porównaniu z 2017 r. (133 mln PLN). Przy takich wynikach Wirtualna Polska na lata 2017/18 wyceniana jest na 10,9-/9,5-krotność EV/EBITDA. To z kolei stanowi atrakcyjny poziom dla spółki z branży online i e-commerce, oferującej dynamikę wzrostu EBITDA na lata 2018/19 w wysokości 16 i 13 proc.

Agora

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Agory, ale obniża cenę docelową akcji do 16,7 PLN (z 19,6 PLN). Głównie za sprawą wyższych niż pierwotnie oczekiwano wydatków kapitałowych w latach 2018/20 – 68 mln PLN wobec ok. 60 mln spodziewanych, zanim Agora ogłosiła plany dalszego rozwoju swojej sieci multipleksów. Analitycy spodziewają się dobrych wyników spółki za 2017 r. Przychody mają wynieść 1,16 mld PLN, co oznacza spadek o 3 proc. r/r, a EBITDA 124 mln PLN, wzrost o 8 proc r/r. Analitycy Haitong Bank spodziewają się, że EBITDA spółki w 2018 r. wyniesie ok. 129 mln PLN, co oznacza wzrost o 4 proc. r/r. Ta prognoza wynika z faktu, że Agora zaksięguje 8,3 mln PLN z jednorazowej sprzedaży ziemi w drugim kwartale 2018 r., a nie w czwartym kwartale br., jak pierwotnie oczekiwano. Mimo wysokiej bazy segment kinowy nadal rośnie (spodziewany wzrost w czwartym kwartale 2017 to 5proc. r/r), ale ważkie pytanie na 2018 r. brzmi – jak wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę wpłynie na frekwencję w kinach. Pomimo dobrej sytuacji makroekonomicznej polski rynek reklamowy zachowuje się jak dotąd statycznie, co po części wynika z faktu, że w czwartym kwartale 2016 r. reklamodawcy zmniejszyli swoje budżety reklamowe na rok 2017 obawiając się o sytuację wewnętrzną i globalną. Zdaniem analityków sytuacja powinna się nieznacznie poprawić w 2018 r., ale nie zmieni to w sposób istotny modelu biznesowego Agory. Reklama zewnętrzna i radio powinny rosnąć wraz z całym rynkiem, prasa będzie nadal przeżywała strukturalny spadek, a internet przechodzi strukturalne zmiany i coraz ważniejsze stają się sprzedaż w modelu RTB oraz przenoszenie wydatków reklamowych do gigantów jak Facebook czy Google. W związku ze spodziewaną stabilizacją EBITDA w okolicy 125-130 mln PLN w ciągu najbliższych trzech lat, Agora jest wyceniana na okres 2017/18 na atrakcyjnym poziomie 5,2-/4,7-krotności EV/EBITDA.

Asseco Poland

Haitong Bank utrzymuje rekomendację NEUTRALNIE dla Asseco Poland i obniża cenę docelową akcji do 46,7 PLN (z 59,4 PLN). Wynika to z faktu, że analitycy uwzględnili ostatnie zmiany w Asseco Poland Group (przejęcie Macrologic przez Asseco Business Solutions i sprzedaż 20-procentowego udziału w Formula Systems). Ponadto analitycy uwzględnili bardzo prawdopodobną stratę kontraktu z ZUS-em, co ich zdaniem ograniczy roczne przychody spółki-matki Asseco o ok. 150 mln PLN rocznie, począwszy od drugiego półrocza 2019 r. Z drugiej strony, zanim Asseco Poland utraci przychody z ZUS-u, może zaksięgować nadzwyczajną marżę w 2018 r. za sprawą spodziewanych zmian w systemie składek ZUS. Analitycy Haitong Bank spodziewają się również dobrych wyników po Asseco South Eeastern Europe i Asseco Business Solutions. Głównie za sprawą niedawnego przejęcia Macrologic i dobrej dynamiki wyników ASEE. Pomimo planów Asseco w obszarze fuzji i przejęć, analitycy spodziewają się, że część środków ze sprzedaży Formula zostanie przeznaczona na podwyższenie przyszłorocznej dywidendy i utrzymanie jej na poziomie 3 PLN za akcję, zaś stopy dywidendy na poziomie 6,8 proc.

Comarch

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Comarchu, ale obniża cenę docelową akcji do 232,2 PLN (z 252 PLN).Głownie za sprawą ograniczenia o 24/9/10 proc. prognoz EBITDA na lata 2017-2019. Ograniczenie z kolei wynika z niższej niż oczekiwano rentowności – co jest efektem rosnącego udziału kontraktów publicznych w całości przychodów – i wyższych niż zakładano kosztów pracy, co związane jest z nieustającą presją płacową i oczekiwanymi zmianami w prawie pracy począwszy od roku 2019 (składki ZUS). Po spowolnieniu dynamiki Comarchu jeżeli chodzi o stagnację w przychodach i rosnącą bazę kosztową, Konrad Księżopolski oczekuje, że spółka wyraźnie przyspieszy w 2018 r. dzięki ostatnio wygranym kontraktom. Z uwagi na już dokonane inwestycje w siłę roboczą, Comarch nie będzie musiał w znaczący sposób zwiększać zatrudnienia. Stąd analitycy oczekują, że wskaźnik lewarowania operacyjnego zwiększy EBITDA w 2018 r. o ok. 37 proc., do blisko 182 mln PLN. To z kolei skutkuje atrakcyjnym wskaźnikiem EV/EBTIDA na poziomie 7,6-krotności. Dodatkowo Comarch prawdopodobnie wyraźnie obniży wydatki kapitałowe do ok. 50-60 mln PLN, co powinno zaowocować znaczącymi wolnymi środkami pieniężnymi (FCF) na poziomie 120 mln PLN i rentownością FCF w wysokości ok. 8,4 proc.

Live Chat

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla LiveChat i obniża cenę docelową akcji do 79 PLN (z 83 PLN). Co wynika z obniżenia prognozy kursu USD/PLN do 3,4 w latach 2018-2021 (wobec 3,8). To zdaniem analityków będzie również miało lekko negatywny wpływ na marżę brutto, którą Haitong Bank obniżył w prognozowanym okresie o 2 proc. Z drugiej strony analitycy podnieśli średnią spodziewaną liczbę miesięcznych przyłączeń o ok. 50. Wynika to z lepszych niż oczekiwano średnich wyników przyłączeń od początku roku, które wynoszą 450 wobec 412 oraz oczekiwanego w 2018 r. dalszego przyspieszenia. Wpłynie na nie komercjalizacja nowych funkcji chatu na żywo (takich jak chat.io, bot.engine, marketplace itd). W perspektywie średnioterminowej Konrad Księżopolski oczekuje, że liczba przyłączeń netto będzie pokazywać wysoką dynamikę rozwoju LiveChat, przy jednoczesnym ustabilizowaniu się ARPU na poziomie ok. 94-95 dolarów. To sugeruje brak konkurencji ze strony rozwiązań bezpłatnych (freemium). Inwestorzy zareagowali bardzo negatywnie na informację, że Facebook otwiera swoją platformą na czat i obawiają się, że klienci LiveChat w nieunikniony sposób przerzucą się na FB. Zdaniem Konrada Księżopolskiego, czat FB to największe zagrożenie dla rynku czatów na żywo freemium. Głównie dlatego, że lojalność jego klientów jest bardzo niska i rynek nie ma narzędzi analitycznych na czacie, które stanowią większość przewagi konkurencyjnej produktu LiveChat. Jeżeli chodzi o liczby, to spółka, zdaniem analityków, jest wyceniana bardzo atrakcyjnie na EV/EBITDA w pierwszym i drugim pełnym roku na poziomie 15,3- i 13,1-krotności (62/58-procentowe dyskonto w porównaniu do konkurencji). Dodatkowo LiveChat oferuje profil wzrostowy z trzyletnim CAGR na poziomie 25 proc., ale przy bardzo wysokiej rentowności EBITDA na poziomie ok. 65 proc. (wobec 25 proc. dla Atlassian lub 9 proc. dla LivePerson) oraz stopą dywidendy po pierwszym roku w wysokości 4,6 proc.

Konrad Księżopolski, Szef Działu Analiz, Haitong BankConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here