Naga MarketsHaitong Bank w raporcie z 8 maja (godz. 8:32) rozpoczyna wydawanie rekomendacji dla Atalu od NEUTRALNIE z cena docelowa akcji na poziomie 46,55 PLN, podtrzymuje KUPUJ dla Dom Development i podnosi cenę docelową akcji o 7 proc. do 98,7 PLN, podwyższa rekomendację dla LC Corp do KUPUJ z Neutralnie i cenę docelową o 9 proc. do 3,23 PLN oraz podnosi rekomendację dla Ronsona do NEUTRALNIE jednocześnie obniżając cenę docelową o 2 proc. do 1,4 PLN.


Analitycy Haitong Bank uważają, że w najbliższych kwartałach polski sektor budownictwa mieszkaniowego nadal czekają stosunkowo dobre perspektywy. Biorąc pod uwagę trendy z pierwszego kwartału oraz to, że stopa bazowa w Polsce raczej nie wzrośnie w tym roku, oczekują, że pierwotny rynek mieszkaniowy w kraju zanotuje jedynie niewielki spadek lub brak zmian r/r w dynamice przedsprzedaży. Co więcej, Haitong Bank oczekuje jedynie umiarkowanego spadku pod tym względem w 2019 r., na poziomie 15-20 proc. Jednocześnie, z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne i narastające problemy z dostępnością siły roboczej w budownictwie, analitycy nie spodziewają się wzrostu podaży nowych mieszkań w 2018 r. w ujęciu rocznym. Ponadto, prognozują nawet większy niż pierwotnie zakładano spadek w 2019 r., pogłębiony przez prawdopodobny niedobór działek budowlanych. Dlatego analitycy Haitong Bank znacząco podwyższają prognozy dotyczące wzrostu cen mieszkań r/r w br. i oczekują, że zaczną się one wypłaszczać dopiero w 2020 r. 

Analitycy podnoszą również prognozy dotyczące wzrostu kosztów budowlanych w latach 2018-2019. Tym niemniej, po podniesieniu założeń dla cen mieszkań, oczekują, że marże w projektach porównywalnych nie spadną znacząco ani w tym, ani w przyszłym roku. Dodatkowo spodziewają się, że najważniejsi gracze rynkowi, których analizują, wyprzedzą cały rynek pod względem dynamiki przedsprzedaży, a potencjalne zniesienie otwartych rachunków powierniczych może nawet pogłębić ten efekt. Dodatkowo prognozują, że deweloperzy będą osiągać solidne zyski w latach 2018-2020 i wypłacą sowite dywidendy w tym okresie. W wybranych przypadkach wciąż nie wydaje się być to w pełni uwzględnione w cenach. Preferowane przez analityków spółki to: Dom Development (KUPUJ) i LC Corp (KUPUJ) kosztem Ronsona (NEUTRALNIE) i Atalu (NEUTRALNIE).

Atal

Analitycy prognozują, że w 2018 r. Atal będzie w stanie osiągnąć kolejny rekord pod względem wolumenu przedsprzedaży mieszkań dzięki swojej szerokiej i zdywersyfikowanej ofercie oraz ambitnym planom realizacyjnym. Następnie odnotuje jedynie niewielki spadek o 5 proc. r/r w 2019 r., co jest wyróżniającym się na plus wynikiem na tle innych analizowanych przez Haitong Bank konkurentów. Analitycy spodziewają się również solidnych wyników finansowych oraz jednych z najlepszych w swojej kategorii stóp dywidendy na lata 2018-2020 (8,1-8,6 proc). Wszystko to jednak wydaje się być już uwzględnione w kursie akcji spółki.

Dom Development

Zdaniem Haitong Bank, Dom Development nadal oferuje dobre perspektywy przedsprzedaży i zysków na tle innych analizowanych konkurentów na lata 2018-2020. Pomimo znaczących inwestycji i planów zakupu dodatkowych działek, analitycy oczekują, że spółka dzięki swojemu stabilnemu bilansowi w latach 2018-2020 będzie w stanie wypłacić najwyższą dywidendę w swojej klasie (8,8-10,7 proc.). To według nich nie wydaje się być w pełni uwzględniane w cenie.

LC Corp

Analitycy szacują, że LC Corp oferuje jedną z najlepszych w swojej kategorii perspektyw dla zysku netto na lata 2018-2019, co skutkuje stosunkowo niskim wskaźnikiem P/E w tym okresie na poziomie 6,1-6,8. Nie spodziewają się ponadto, by dynamika wolumenu przedsprzedaży mieszkań w kolejnych latach była niższa od średniej reprezentowanej przez analizowanych konkurentów. Zdaniem analityków stopa dywidendy LC Corp na lata 2018-2020 nie będzie również znacząco odbiegać od tej prognozowanej dla liderów branży. Dlatego uważają, że obecne głębokie dyskonto względem konkurentów nie znajduje uzasadnienia.

Ronson

Haitong Bank prognozuje wyraźny wzrost r/r zysku netto Ronsona w latach 2018-2019, jednak implikowane wskaźniki P/E na ten okres są bliskie średniej dla całej branży. Dodatkowo oczekują, że wolumen przedsprzedaży spółki w tym roku będzie zbliżony do poziomu z 2017 r., a następnie nieznacznie spowolni w 2019 r., zaś stopy dywidendy w latach 2018-2020 szacują w przedziale 5,5-7,0 proc., co według analityków nie wygląda zbyt imponująco na tle obserwowanych przez nich konkurentów spółki.

Cezary Bernatek, Analityk, Haitong BankConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here