Naga MarketsHaitong Bank w raporcie z 10 sierpnia (godz. 08:36) podnosi rekomendację dla Bogdanki z Neutralnie do KUPUJ z ceną docelową akcji 66,29 PLN, podtrzymuje KUPUJ dla JSW, obniżając jednocześnie cenę docelową akcji do 102,6 PLN oraz podtrzymuje KUPUJ dla Stalproduktu, obniżając cenę docelową akcji do 611 PLN za akcję.


Bogdanka

Analitycy Haitong Bank podwyższają rekomendację dla Bogdanki z NEUTRALNIE do KUPUJ z ceną docelową akcji na poziomie 66,29 PLN (wobec 70,87 PLN wcześniej). Zmiana rekomendacji wynika z założenia, że wzrost cen węgla energetycznego na świecie powinien w pewnym stopniu przełożyć się na ceny oferowane przez Bogdankę. Obecnie węgiel ARA jest notowany z prawie 20-procentową premią w porównaniu do polskiego indeksu cen węgla  PSCMI1, który z kolei znajduje się o 17 proc. wyżej niż wynoszą szacowane ceny Bogdanki w drugim kwartale 2018 r. Sytuacja ta jest bez precedensu, co nie miało nigdy miejsca. Analitycy uważają, że globalne ceny węgla energetycznego pozostaną wysokie w drugim półroczu z powodu ograniczeń podażowych i wysokiego popytu, zwłaszcza w Azji. Sądzą również, że indeks PSCMI1 będzie podążał za trendami globalnymi, ponieważ PGG, największa spółka węglowa w Polsce i jednocześnie krańcowy producent przy obecnym poziomie cen może nie być w stanie sfinansować inwestycji, jak również w pełni zaspokoić rosnące oczekiwania związków zawodowych. 

Te artykuły również Cię zainteresują
Analitycy uważają, że pomimo zawartego porozumienia płacowego na lata 2018-2019 (podwyżka wynagrodzeń o 7 proc.) pomiędzy zarządem PGG a związkami zawodowymi, pracownicy wykorzystają przyszłoroczne wybory parlamentarne, by wywalczyć kolejne ustępstwa, co będzie wiązało się z kolejnymi wydatkami. Poza tym zdaniem analityków negocjacje pomiędzy Bogdanką a Eneą będą musiały uwzględnić zagadnienie cen transferowych, by nie wystawiać firmy na ryzyko prawne. 

Według wyliczeń Haitong Bank Bogdanka na lata 2019/2020 wyceniania jest z niskim wskaźnikiem EV/EBITDA na poziomie 2,2/1,8, co daje 64/70 proc. dyskonta w porównaniu z międzynarodowymi konkurentami z branży węglowej. Zdaniem analityków tak wysokie dyskonto jest nieuzasadnione. 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW)

Analitycy Haitong Bank podtrzymują KUPUJ dla JSW, ale redukują cenę docelową akcji do 102,6 PLN (ze 114,27 PLN), co daje 32-procentowy potencjał wzrostowy. Rekomendacja wynika głównie z optymistycznych perspektyw dla cen węgla koksowego w drugiej połowie 2018 r. oraz stabilnej produkcji w spółce, której sprzyjać będzie uruchamianie nowych inwestycji zaplanowanych na 2019 r. Analitycy oceniają, że średnia cena benchmarkowa dla węgla twardego HCC na rok 2018 wyniesie 198 USD (wobec 170 USD w ich poprzednim raporcie). Zmiana wynika z założenia, że stymulacja rynku budowlanego, który jest największym konsumentem stali pozostaje jednym z nielicznych narzędzi, jakie chińskie władze mogą użyć  by pobudzić wzrost gospodarczy. Wydaje się to tym bardziej zasadne, ponieważ Chiny mogą wkrótce zacząć odczuwać skutki amerykańskich ceł i szeroko zakrojonej walki z parabankami i finansowaniem pozabankowym. 

Analitycy Haitong Bank spodziewają się ograniczonej podaży, spowodowanej sporem największego australijskiego przewoźnika i właściciela infrastruktury kolejowej Aurizon z Queensland Competition Authority (tamtejszy urząd antymonopolowy). Rozwiewa on nadzieje na wzrost potencjału eksportowego Australii liczonego r/r, a także niższą produkcją r/r w Chinach i innych krajach, jako że wzrost wydatków kapitałowych w branży wyraźnie wyhamował w ostatnich latach. Innym czynnikiem działającym na korzyść JSW powinno być potencjalne przywrócenie dywidendy począwszy od 2019 r. Choć analitycy szacują, że w tym roku na remonty, nowe projekty i przejęcie PBSz spółka wyda ok. 2 mld PLN, to zakładają, że dywidenda w 2019 r. wyniesie 3,34 PLN na akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 4,5 proc. 

Stalprodukt

Analitycy Haitong Bank podtrzymują KUPUJ dla Stalproduktu obniżając cenę docelową akcji do 611 PLN z 687 PLN, głównie za sprawą ostatniego spadku cen spotowych cynku i niższego niż oczekiwano benchmarku TCRC wyznaczonego na rok 2018 (147 USD wobec 160 USD). Tym niemniej wciąż doceniają Stalprodukt ze względu na kilka czynników. Po pierwsze spółka generuje duże przepływy operacyjne, które pozwolą na przygotowanie zamknięcia kopalni Olkusz-Pomorzany i wypłatę znaczącej dywidendy, którą Haitong Bank w 2019 r. przewiduje na poziomie 7 proc. Po drugie zwracają uwagę na synergie pomiędzy niedawno przejętym zakładem Frydek-Mistek i segmentem stali transformatorowej Stalproduktu, które mogą być odczuwalne już w drugim półroczu 2018 r. Zdaniem analityków niemniej ważne jest rozważane przez spółkę rozszerzenie działalności kopalni w Laskach oraz bardziej optymistyczne perspektywy dla sektora profili drążonych, tym bardziej że Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie importu produktów stalowych, co zdaniem analityków może przyczynić się do wzrostu ich cen. 

Analitycy spodziewają się również odbicia na cenach spotowych cynku co zwiastuje powrót backwardation (cena spotowa, która jest wyższa niż cena terminowa w kontrakcie) na LME oraz poziom zapasów, których znajdują się najniżej od 10 lat. Dodatkowo utrzymujące się niskie stawki spot TC wskazują, że w tej chwili podaż koncentratu nie nadąża za popytem. Jeżeli chodzi o stal transformatorową, to analitycy nie przecenialiby wpływu amerykańsko-chińskiej wojny celnej na globalny rynek GOES i poziom cen. Według ich badań amerykański import stali elektrotechnicznej (GOES) wynosi jedynie 30-40 tys. ton rocznie (1-2 proc. globalnego rynku), w większości z Japonii. Co więcej, większość importu stali GOES trafia do USA w formie ukończonych rdzeni lub transformatorów, które nie są objęte cłami. Obecnie Europejskie ceny standardowej blachy transformatorowej rosną, co powinno sprzyjać wynikom tego segmentu. Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here