Naga MarketsHaitong Bank w raporcie z 10 lipca (godz. 9:00) aktualizuje rekomendacje dla następujących spółek z sektora bankowego.

Indeks WIG Banki spadł od lutego o 13,7 proc. i o 20,4 proc. w porównaniu ze styczniowym szczytem. Zdaniem analityków Haitong Banku spowodowane jest to przesadzonymi obawami rynku przed spadkiem zysków w wyniku ewentualnej zmiany stóp procentowych. Sentyment na rynku jest negatywny za sprawą utrzymującego się ryzyka wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami oraz podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Analitycy Haitong uważają jednak, że ostatnia reakcja rynku stwarza dla inwestorów dobrą okazję do wejścia w przypadku niektórych banków. Ich zdaniem z fundamentalnego punktu widzenia dynamika wzrostu zysków wciąż pozostaje wysoka. Wzrost nowych wolumenów, szczególnie w bardziej rentownych segmentach – hipotecznym i konsumpcyjnym – wygląda imponująco, podczas gdy wzrost charakteryzujących się niższą marżą kredytów korporacyjnych pozostaje ograniczony. W pierwszej połowie 2018 r. sektor bankowy odnotował pewne spowolnienie, jeśli chodzi o marże odsetkowe netto. Jednak zdaniem analityków zjawisko to miało charakter sezonowy i w kolejnych kwartałach powinno stopniowo się poprawiać.

  • Bank Pekao (KUPUJ, cena docelowa akcji w dół o 12 proc., do 139,3 PLN)

Nowa strategia Pekao zwiększa wolumeny w obszarze działalności detalicznej, co pozytywnie przekłada się na rentowność banku. Potencjalne przejęcie Aliora wydaje się być warte rozważenia pod względem strategicznym. Kluczowa będzie kwestia ceny zakupu oraz  czasu.

  • Alior Bank (KUPUJ, cena docelowa akcji w dół o 8 proc., do 86,9 PLN)

Główne atuty banku to m.in.: rentowność, która jest powyżej średniej dla sektora (11,1 proc. w 2018 r.) i najwyższy wśród konkurentów średnioroczny wzrost zysku netto w latach 2017-2020 na poziomie 31 proc. Niestety, niepewność co do losów fuzji z Bankiem Pekao nadal odbija się na cenie.

  • BZ WBK (KUPUJ z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 10 proc., do 389,1 PLN)

Analitycy doceniają strategię akwizycyjną banku, która jest korzystna dla akcjonariuszy, wzmagając wzrost zysku netto (średnioroczny wzrost na lata 2017-2020 na poziomie 12,7 proc.). Przejęcie aktywów Deutsche Banku rozwadnia udział kredytów frankowych do poniżej 10 proc., co pozwoli na wypłatę 50-proc. dywidendy, oczekiwanej już w 2019 r.

  • PKO BP (KUPUJ z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 6 proc., do 42,2 PLN)

Analitycy uważają, że przy wyższych wolumenach detalicznych doświadczenie banku w tym segmencie przekładać się będzie na potencjał wzrostowy. Ryzyka związane z kredytami frankowymi wydają się być pod kontrolą, dzięki bardziej zdywersyfikowanemu finansowaniu. PKO BP oferuje ponadprzeciętny średnioroczny wzrost zysku netto na lata 2017-2020 na poziomie 14 proc.

  • Bank Handlowy (KUPUJ z Neutralnie, cena docelowa akcji w dół o 7 proc., do 78,3 PLN)

Ostatni spadek kursu akcji banku (o 10 proc. od początku roku) powoduje, że wycena zawiera nieuzasadnione dyskonto w stosunku do konkurentów, pomimo wysokiej stopy dywidendy i braku zaangażowania w kredyty frankowe.

  • ING Bank Śląski (NEUTRALNIE, cena docelowa akcji w dół o 8 proc., do 194,6 PLN)

Trwale wysoka rentowność kapitału własnego (12,4 proc.) i spójna strategia rozwoju sprawiają, że zyski banku są mniej zależne od poziomu stóp procentowych, podczas gdy ekspansja cyfrowa powinna prowadzić do obniżenia kosztów w perspektywie średnioterminowej. Jednak zdaniem analityków Haitong Bank wycena spółki jest wyśrubowana.

  • mBank (NEUTRALNIE ze Sprzedaj, cena docelowa w dół o 8 proc., do 398,0 PLN)
  • Bank Millenium (NEUTRALNIE ze Sprzedaj, cena docelowa w dół o 7 proc., do 7,5 PLN)

Wśród banków najbardziej zaangażowanych w kredyty frankowe, analitycy preferują kosztowniejszą, ale bardziej zdywersyfikowaną strukturę finansowania mBanku kosztem Banku Millenium. Jest to zasługa faktu, że źródła finansowania Banku Millennium pochodzą głównie z depozytów detalicznych. Ryzyko dobrowolnego przewalutowania kredytów frankowych utrzymuje się, choć jest mało prawdopodobne by stało się to jeszcze w 2018 r. W przypadku przyjęcia projektu zaproponowanego przez urząd prezydencki, wypłata do funduszu stanowiłaby prawie 32 proc. zysku netto w przypadku Millennium i 21 proc. w przypadku mBanku. Dyskonto uzasadnia w obu przypadkach niższa od kosztu kapitału rentowność kapitału własnego

Wprowadzenie regulacji IFRS 9 nie spowodowało żadnego znaczącego zwiększenia poziomu rezerw w pierwszym kwartale bieżącego roku, a jakość aktywów – biorąc pod uwagę dynamiczny rynek pracy i wzrost oczekiwań dotyczących PKB – pozostaje na wysokim poziomie. Ponieważ w Polsce podwyżka stóp procentowych spodziewana jest najwcześniej w 2020 r., analitycy oczekują, że wzrost zysku netto banków, które pokrywają, w latach 2018-2019 wyniesie 11/10 proc. r/r. To nieco poniżej konsensusu (o -1/-2 p.p.). Ich zdaniem największe zagrożenia związane są ze wstrząsami zewnętrznymi, które powodują spowolnienie wzrostu PKB i/lub deprecjację PLN, a także wahliwością rezerw netto pod reżimem IFRS 9. Sektor wydaje się być rozsądnie wyceniany. Atrakcyjność akcji mierzona wskaźnikiem P/E wynosi 13,4, co daje 13-proc. premię w porównaniu do banków regionu CEE (wskaźnik P/E – 11,9) oraz 28-proc. premię w stosunku do banków wchodzących w skład indeksu FTSE 300 (P/E – 10,5, według Bloomberga). Natomiast średnioroczny przewidywany wzrost zysku netto w latach 2018-2020 dla banków w Polsce jest znacznie wyższy niż w porównywanych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here