Naga MarketsGTC miało 12,5 mln euro zysku netto w II kw. 2021 r.Warszawa, 24.08.2021 (ISBnews) – Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 12,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 36,2 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 31,36 mln euro wobec 28,77 mln euro zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 31,8 mln euro w II kw. 2021 r. wobec 28,04 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu usług sięgnęły 9,82 mln euro wobec 9,63 mln euro.

W I poł. 2021 r. spółka miała 20,96 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,62 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 59,78 mln euro w porównaniu z 59,04 mln euro rok wcześniej i przychodach z usług – odpowiednio: 19,07 mln euro wobec 19,65 mln euro rok wcześniej.

„Przychody z wynajmu i usług: Bez zmian na poziomie 79 mln euro w I półroczu 2021 r. (79 mln euro w I półroczu 2020 r.). Głównie w wyniku wzrostu przychodów z wynajmu w związku z ukończeniem i wynajęciem budynków Green Heart, Advance Business Center i Matrix o 1,6 mln euro oraz rozpoznaniem przychodów w nabytych obiektów – 1,9 mln euro. Wzrost został częściowo skompensowany spadkiem przychodów z wynajmu w centrach handlowych o 0,5 mln euro oraz spadkiem przychodów z najmu na skutek sprzedaży Spiral w IV kw. 2020 r. o 2,0 mln euro” – czytamy w komunikacie.

„Skorygowany zysk EBITDA utrzymał się na poziomie 52 mln euro (52 mln euro w I półroczu 2020 r.), a zysk netto wyniósł 21 mln euro w I półroczu 2021 r. (34 mln euro straty w I półroczu 2020 r.). Wiąże się to głównie z mocnymi wynikami operacyjnymi, rozpoznania straty 1 mln euro z tytułu aktualizacji wartość aktywów (68 mln euro straty w I półroczu 2020 r.) oraz niższych strat z tytułu różnic kursowych, co zostało częściowo skompensowane przez wzrost kosztów finansowania o 5 mln euro i rozpoznanie podatku w wysokości 6 mln euro (1 mln euro zysku z podatku w I półroczu 2020 r.)” – wymieniono także.

Marża brutto z wynajmu wyniosła 59 mln euro w I półroczu 2021 r. (59 mln euro w I półroczu 2020 r.)

FFO wyniosło 31 mln euro (33 mln euro w I półroczu 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,06 euro

invest

EPRA NAV wyniosła 1 126 mln euro na dzień 30 czerwca 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,32 euro (10,49 zł).

Spółka podkreśla wysoką płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 246 mln euro na dzień 30 czerwca 2021 r.

Inwestycje nabycie nieruchomości generujących przychody i gruntów pod przyszłą zabudowę komercyjną wyniosły 268 mln euro.

Wskaźnik wynajęcia ukształtował się na poziomie 91% (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

„W pierwszym półroczu skupiliśmy się na zmianach w naszym portfolio. Podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży naszego portfela biurowców w Serbii, zabezpieczając jednak nasz przyszły rozwój w Belgradzie poprzez nabycie działki przeznaczonej pod etapową inwestycję biurową o dużej skali. Rozpoczęliśmy także nowy projekt biurowy GTC X. Ponadto zainwestowaliśmy znaczne środki w nieruchomości biurowe klasy A w Budapeszcie, zwiększając udział rynków o wyższym ratingu w naszym portfolio. Skupiliśmy się też na naszych galeriach handlowych, które po ostatnim lockdownie odnotowują świetne wyniki, a ich obroty znacznie przewyższają wartości z 2019 r., zwłaszcza w Polsce. […] Drugie półrocze będzie równie pracowite, ponieważ przygotowujemy się do pozyskania kapitału i przeprowadzenia kolejnych inwestycji” – powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie.

„Pierwsze półrocze przyniosło zmiany w strukturze finansowania i przejście z indywidualnych kredytów bankowych na poszczególne inwestycje, na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Przede wszystkim otrzymaliśmy ratingi kredytowe: od agencji Moody’s Investors Services na poziomie Ba1 oraz rating inwestycyjny na poziomie BBB- od agencji Fitch Ratings. Później wykorzystaliśmy rynek euroobligacji w poszukiwaniu bardziej elastycznych instrumentów i z sukcesem wyemitowaliśmy zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro z kuponem 2,25%. Książka miała 2,8-krotną nadsubskrypcję, z portfelem zapisów przekraczającym 1,4 mld euro. Daje nam to dużo pewności i potwierdza zasadność zmiany strategii, modelu biznesowego oraz zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia w odniesieniu do naszych nieruchomości. Wierzę, że będziemy mogli wrócić na rynek jeszcze w tym roku, aby zrealizować nasz cel i zrefinansować większość pozostałego zadłużenia zabezpieczonego” – skomentował CFO Ariel Ferstman.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cd notowania | dow jons | gpw pzu | polenergia akcje wykres | pkobp cena akcji | mercator cena akcji | najwyższy kurs jena |


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here