Naga MarketsOpis działalności

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem i inwestorem w sektorze nieruchomości komercyjnych, koncentrującym swoje działania na rynku polskim oraz trzech stolicach Europy Południowej i Wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii i na Węgrzech. Dodatkowo Grupa posiada grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną na Ukrainie. Grupa powstała w 1994 r.

Portfel nieruchomości Grupy obejmuje: ukończone nieruchomości komercyjne; nieruchomości komercyjne w budowie; grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną lub na sprzedaż; projekty i grunty mieszkaniowe.

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest bardzo tania pod względem wyceny wskaźnikowej, która wynosi 8,02. Iloczyn wskaźników jest jednak wyższy od średniej sektora. Ocena: 5
 2. Wzrost zysków
  Zyski z trzech ostatnich lat wyniosły ponad 108 mln zł, czyli średnio ok. 36 mln zł rocznie. Sześć lat temu spółka generowała średnio aż 84 mln zł rocznie. W ciągu ostatnich 3 lat firma poniosła dotkliwe straty w związku ze stratami wynikającymi z aktualizacji wyceny nieruchomości w Rumunii, Chorwacji i Bułgarii. Ocena: 1
 3. Stabilny akcjonariat
  Free Float w spółce to 21,20%. Warto jednak podkreślić, że wśród akcjonariuszy posiadających poniżej 5% głosów na WZA, aż 16,11% akcji należy do funduszy. Zatem wśród inwestorów indywidualnych znajduje się zaledwie 5,09% akcji. Ocena: 5
 4. Polityka dywidendowa
  Niestety GTC jest spółką holdingową i nie ma tu żadnej gwarancji, że w przyszłości będzie wypłacać dywidendę. W roku 2017 za rok 2016 została wypłacona dywidenda z możliwością wyboru pomiędzy wypłatą gotówkową, bądź otrzymaniem akcji. Ocena: 2
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 0,86, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi wysokie 500%. Zarówno płynność jak i zadłużenie znacznie gorsze niż całego sektora. Ocena: 1
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak, spółka zajmuje się działalnością deweloperską, głównie w obszarze nieruchomości komercyjnych.  Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE (18,30%) oraz ROA (8,05%) na bardzo wysokich poziomach, znacznie lepszych od innych spółek z sektora (2-krotnie). Tutaj spółka zasłużyła na piątkę z plusem. Ocena: 5
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Spółka wyemitowała w 2017 roku ponad 10 mln akcji w formie dywidendy, ponadto podmiot finansuje się emisją obligacji. Ocena: 3
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie kapitału własnego około 127%, a więc poziom znacznie powyżej dopuszczalnego. Należy jednak podkreślić, że jest to wskaźnik najniższy od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Ocena: 3
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Spółka jest obecna na rynku krajowym (44%), w Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii i na Węgrzech (łącznie 56%). Spółka zupełnie wycofała się z rynku słowackiego i angażuje większe środki w Polsce i Serbii. Firma w swojej strategii zakłada inwestycje na rynku polskim oraz w stolicach krajów Europy środkowej i wschodniej. Ocena: 3
  Średnia arytmetyczna ocen: 3,30

Spółkę zaliczyłbym do grona średniaków. Pomimo bardzo niskiej wyceny spółka posiada nadal dość wysokie zadłużenie w stosunku do kapitału własnego, które na szczęście z roku na rok maleje. Ogromnym minusem jak dla mnie jest jednak fakt, że spółka bardzo często emituje akcje, w ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła emisja aż 250 mln akcji (aż 53% wszystkich akcji spółki będących w obrocie).

Analiza techniczna

[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 05.01.2018 r.]

Technicznie GTC wygląda całkiem dobrze. W roku 2015 pojawił się pierwszy sygnał zakupu – przebicie średniej 10-miesięcznej, które zgodnie ze strategią Fabera rozpoczyna długoterminowy trend wzrostowy. Na przełomie 2015/2016 roku kurs akcji przebił natomiast długoterminową linię trendu spadkowego, co było kolejnym sygnałem do zakupu akcji i jak się okazuje – trafnym.

Na interwale tygodniowym spółka porusza się od ponad 2 lat w stabilnym trendzie wzrostowym. Wskaźnik MACD od tamtego czasu utrzymuje się powyżej zera, co tylko świadczy o dalszym potencjale do wzrostów. Można poszukiwać kupna przy dolnym ograniczeniu kanału cenowego.

Na wykresie dziennym możemy dokonać nieco dokładniejszej analizy. Trend horyzontalny trwa od ponad pół roku, ale dzięki wskaźnikowi RSI możemy bardzo dokładnie wskazać dobre momenty do zakupu akcji. Kiedy cena powróci do poziomów 8,50-9,00 będzie to dobra okazja do zakupu akcji, a następnie sprzedaż w okolicach 10,00 zł/akcję. Innym sposobem jest zakup akcji po wybiciu na stałe poziomu 10 zł, to rozwiązanie będzie dobre dla długoterminowych inwestorów.

Podsumowanie w trzech zdaniach

GTC pod kątem fundamentalnym jest przeciętną spółką, spore zadłużenie i dość częste emisje akcji na pewno nie wpływają pozytywnie na kurs ceny akcji. Plusem jest bardzo niska wycena wskaźnikowa spółki oraz stabilny akcjonariat, jeżeli GTC utrzyma zdolność generowania zysków to być może zaskoczy inwestorów kolejną dywidendą. Pod kątem technicznym, kurs akcji od ponad dwóch lat znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, w związku z czym warto skupować akcje w okolicach linii trendu.

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: kupuj, spółka w długoterminowym trendzie wzrostowym, okazji do kupna można szukać na wszystkich trzech interwałach czasowych.

Fundamentalnie: neutralnie, dopóki spółka nie ustabilizuje swojej kondycji finansowej, zakup akcji jest zbyt ryzykowny, inwestujący w wartość powinni poszukać lepszej okazji.

Autor: Krzysztof Strauchmann, http://www.pieniadzenagieldzie.pl/tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here