Naga MarketsGrupa WP miała 25,1 mln zł zysku netto, 57,21 mln zł skoryg. EBITDA w III kw.Grupa WP odnotowała 25,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 20,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP odnotowała spadek poziomu EBITDA

Zysk operacyjny wyniósł 36,02 mln zł wobec 30,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 57,21 mln zł wobec 55,27 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 183,53 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 39,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 413,83 mln zł w porównaniu z 519,04 mln zł rok wcześniej.

“W trakcie 9 miesięcy 2020 roku spadła wartość zarówno skorygowanej i jak i zwykłej EBITDA o odpowiednio 13 049 tys. i 16 731 tys. zł. Spadek poziomu EBITDA oraz wzrost amortyzacji o 2 895 tys. zł przełożyły się na niższy o 19 626 tys. zł zysk na działalności operacyjnej Grupy w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, nowych umów leasingu finansowego powierzchni biurowej w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Lublinie, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych) podmiotów, które weszły w skład Grupy w trakcie roku 2019 roku” – czytamy w komentarzu zarządu.

EBITDA wygenerowana przez Grupę, która wyniosła 128 407 tys. zł oraz spadek kapitału obrotowego o ponad 29 mln zł przyczyniły a się do wygenerowania dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 154 464 tys. zł, czyli na poziomie zbliżonym do środków wygenerowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 38,9 mln zł wobec 23,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here