Naga MarketsGrupa PZU chce mieć 60 mld zł aktywów pod zarządz. w 2024, nie wyklucza przejęćGrupa PZU chce zwiększyć wartość aktywów pod zarządzaniem do 60 mld zł w 2024 roku wobec 33 mld zł na koniec 2020, tj. o 81,8%. Nie wyklucza przejęć atrakcyjnych z perspektywy grupy PZU podmiotów na rynku funduszy inwestycyjnych, podał PZU.

InvestCuffs

Grupa PZU chce zwiększyć wartość aktywów pod zarządzaniem

“W 2024 r. Grupa PZU będzie zarządzać ok. 60 mld zł aktywów, a więc o ok. 82% więcej niż w 2020 r. Istotnie rozwiniemy produkty regularnego inwestowania (PPE/PPK) i produkty pasywne. Będziemy oferować selektywne produkty inwestycyjne oparte na modelach współinwestowania z PZU – sprzedajemy to, w co sami wierzymy” – czytamy w prezentacji.

Te artykuły również Cię zainteresują
Grupa będzie wykorzystywać potencjał przez synergie produktowe i dystrybucyjne między TFI PZU i bankami grupy, co przełoży się na ograniczenie kosztów.

PZU chce zapewnić wzrost wartości aktywów pod zarządzaniem i zwiększenie przychodów, dzięki m.in. dywersyfikacji dystrybucji, kontynuacji digitalizacji procesów sprzedażowych (inPZU), rozwojowi sprzedaży usług zarządzania aktywami w dobie niskich stóp procentowych oraz wprowadzeniu funduszy pasywnych do dystrybucji zewnętrznej, podano także.

“Nie wykluczamy przejęć atrakcyjnych z perspektywy Grupy PZU podmiotów na rynku funduszy inwestycyjnych, jak również opcji synergii organizacyjnych, sprzedażowych i kosztowych, w ramach Grupy PZU” – czytamy także.

Strategia zakłada także rozszerzenie oferty funduszy inwestycyjnych o fundusze ESG.

PZU zwiększy zaangażowanie w zieloną transformację o 500 mln zł do 2024 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) chce zwiększyć obecne zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną o 500 mln zł w latach 2021-2024. Celem grupy jest także osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040, poinformowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

“Wykonanie strategii na lata 2021-2024 zmierzymy także za pomocą wskaźników zrównoważonego rozwoju. Naszym priorytetem będzie wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób, który w istotny sposób będzie uwzględniał kryteria ESG – ochronę środowiska naturalnego, przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, odpowiedzialność społeczną i utrzymanie wysokich standardów ładu korporacyjnego” – powiedziała Kozłowska-Chyła podczas prezentacji strategii.

Zaznaczyła, że ambicją grupy jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w działalności własnej.

“Zamierzamy to osiągnąć dzięki ograniczaniu i rekomensacie emisji CO2 oraz zakupom zielonej energii. O 0,5 mld zł zwiększymy nasze zaangażowanie w transformację klimatyczno-energetyczną. Cele ESG uwzględnimy w celach strategicznych spółki, a w ich realizację włączymy wyższą kadrę kierowniczą. Do 70% zwiększymy odsetek kryteriów ESG w kluczowych procesach zakupowych” – zapewniła.

PZU podał w prezentacji, że dąży do tego, aby do 2040 roku działalność kluczowych partnerów i podwykonawców była neutralna klimatycznie oraz aby do 2050 roku działalność wszystkich klientów ubezpieczeniowych i inwestycje były neutralne klimatycznie, zgodnie ze zobowiązaniami europejskimi oraz polskim planem neutralności klimatycznej.

Do 2030 roku PZU planuje dodatkowo ograniczyć wielkość emisji CO2 przez dalszą redukcję śladu węglowego (systematyczna rozbudowa floty o auta o napędzie hybrydowym i elektrycznym) i utrzymać pełną neutralność klimatyczną w działalności operacyjne.

Jak wskazała prezes, poprzez własny przykład oraz ofertę produktową wspierającą proekologiczne rozwiązania PZU stanie się promotorem zielonej transformacji wśród partnerów biznesowych i społecznych i będziemy aktywnie wspierać ich w przeprowadzeniu tej wielkiej zmiany.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here