Naga Markets

Grupa PTWP z rozmachem rozwija działalność w cyfrowej rzeczywistości!Spółka Akcyjna PTWP podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci konferencji on-line”. To kontynuacja strategii organizacji wydarzeń w formule wirtualnej i kolejny krok w kierunku umocnienia pozycji Grupy PTWP w Internecie.

PTWP podpisała umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

Zawarta 15 czerwca br. umowa dotyczy dofinansowania projektu, którego przedmiotem jest dalszy rozwój innowacyjnego produktu w postaci konferencji on-line. Pozyskane środki umożliwią Grupie PTWP organizowanie wydarzeń o charakterze kongresowym i konferencyjnym, realizowanych online przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.– Od kilku lat konsekwentnie realizujemy strategię opartą o digital, a okres pandemii znacząco przyspieszył ten proces. Tylko od 2020 zorganizowaliśmy w formule hybrydowej kilkadziesiąt wydarzeń, a już w tym roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego transmitowaliśmy na żywo 150 debat. Dzięki ogromnego zapleczu technicznemu,już teraz możemy organizować konferencje z udziałem kilku tysięcy osób z różnych stref czasowych, zapewniając ich wysoki poziom merytoryczny. To jest przyszłość branży spotkań, dlatego planujemy wdrażać kolejne narzędzia, które pozwolą na rozwój w cyfrowej rzeczywistości– mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Pandemia COVID-19 dotknęła w każdym wymiarze działalność Grupy PTWP. Zmiany prawa i rygory sanitarne wprowadzone w celu walki z pandemią całkowicie uniemożliwiły organizację przedsięwzięć skupiających dużą liczbę osób w jednej lokalizacji, w tym wszelkiego rodzaju kongresów i większych konferencji. Grupa PTWP organizowała we własnym imieniu rokrocznie ponad 50 takich wydarzeń, a liczba ich uczestników była liczona w dziesiątkach tysięcy. Koniecznością było podjęcie działań podtrzymujących rynkową pozycję isiłę wypracowanych przez lata marek, rozpoznawalnych na skalę ponadnarodową, jak chociażby Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress).

Zarząd PTWP podjął decyzję o zasadniczej zmianie sposobu prowadzenia działalności Spółki w obszarze organizacji kongresów i konferencji. W miejsce wydarzeń organizowanych w tradycyjnej formule stacjonarnej, wprowadzono wydarzenia w  formule on-line, w których zainteresowane osoby uczestniczą zdalnie, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ten nowy model działalności został przetestowany w ramach projektu pilotażowego, polegającego na organizacji w formule on-line Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC),który odbył się w maju 2020 r. Doświadczenia zgromadzone w trakcie tego pilotażu potwierdziły słuszność idei cyfryzacji produktu w postaci kongresu, czy innego podobnego wydarzenia organizowanego dotychczas w formie stacjonarnej.

Pełne wdrożenie komercyjne tego nowego produktu wymaga znaczącego uzupełnienia zasobów informatycznych, zwłaszcza w obszarach: sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego do utrwalania przebiegu wydarzenia w postaci cyfrowej oraz rozpowszechniania go online.Temu m.in. służyć będą środki pozyskane w ramach podpisanej umowy.

– Teraz, gdy wydarzenia wróciły już w pełni do swojego pierwotnego stacjonarnego wymiaru, transmisja ich przebiegu i możliwość śledzenia debat zdalnie z każdego miejsca na świecie pozostają wartością dodaną, która pozwala na poszerzanie zasięgów i docieranie do jeszcze innych grup odbiorców – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

Zgodnie z umową planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 137 125,80 zł, w tym planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu to 924 492,52 zł, natomiast wartość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 785 818,61 zł.Zgodnie z postanowieniami Umowy projekt ma zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

NED

Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU („Umowa”).

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: eur usd kurs | nasdaq index notowania | RSI | ciech gpw | kurs dol | korona szwedzka kurs | kurs akcji enea |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here