Grupa Lukardi w III kw. dokonuje istotnego odpisu wynikowego i stawiana rozwój produktów własnych!Grupa Lukardi w III kw. dokonuje istotnego odpisu wynikowego, poszerza ofertę usług i stawia mocno na rozwój produktów własnych, w tym m.in. aplikacji opartej o AI. Oryginał publikacji dostępny jest na stronie: www.relacjerynku.pl

Grupa Lukardi stawia na dalszy rozwój

W raporcie okresowym za trzeci kwartał tego roku Lukardi S.A., czyli firma informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, zwraca uwagę na rosnące wyniki spółek Grupy oraz porównywalne i korzystne jednostkowe parametry działalności Lukardi S.A.Zarząd Grupy poinformował również o dokonaniu jednorazowego odpisu, związanego z wcześniejszą decyzją jej kontrahenta TUiR Warta S.A. o zatrzymaniu prac wdrożeniowych i odstąpieniu od umowy. Skutkiem tego była konieczność utworzenia rezerw na pokrycie straty wynikającej z możliwej kary umownej w wysokości 477.385,34 zł oraz na pokrycie straty wynikającej z ewentualnej konieczności zwrotu uzyskanych w toku współpracy wynagrodzeń za wykonane usługi w wysokości 742.571,50 zł. Decyzja spółki wpłynęła więc istotnie na zaprezentowane właśnie kwartalne wyniki finansowe.W trzecim kwartale 2023 roku Grupa Lukardi uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 9.222.354,58 zł wobec 10.957.352,68 zł rok wcześniej, oznaczające spadek o 16% w ujęciu rok do roku. EBITDA wyniosła -178.195,62 zł i spadła o 964.837,67 zł w porównaniu do trzeciego kwartału 2022. Przy wyłączeniu negatywnego wpływu korekty wynik EBIDTA byłby dodatni i wyniósłby 299.189,72 zł, notując spadek o 487.452,33 zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Na poziomie jednostkowym w raportowanym okresie przychody ze sprzedaży Lukardi S.A. osiągnęły wysokość4.676.814,03 zł wobec 5.101.731,67 zł na koniec trzeciego kwartału 2022 roku, co oznacza spadek wyników o 8% w skali roku. EBIDTA ukształtowała się na poziomie -346.773,47 zł, ulegając zmniejszeniu o 676.113,85 zł w zestawieniu z porównywalnym okresem 2022 roku. Natomiast wyłączając negatywny wpływ operacji księgowych, związanych z projektem dla TUiR Warta S.A. w łącznej kwocie -477.385,34 zł, wynik EBITDA wyniósłby 130.611,87 zł wobec 329.340,38 zł rok wcześniej.

W komentarzu do raportu Zarząd Lukardi S.A. podkreśla kontynuację rozwoju oraz ciągłość prac nad nowymi produktami.

Dalsza część artykułu pod filmem
„Lukardi kontynuuje swój rozwój, czego najlepszym obrazem w trzecim kwartale 2023 było rozpoczęcie prac nad nowymi produktami, w tym nad aplikacjami wykorzystującymi narzędzia sztucznej inteligencji w procesach terapeutycznych na rynku medycznym, digitalizacji dokumentów pracowniczych, czy też przy współpracy z Rekruteo.com w zakresie organizowania sourcingu specjalistów” – zwrócono uwagę na wstępie komentarza operacyjnego za raportowany okres.

Podkreślono przy tym rozpoczętą przez Lukardi S.A. współpracę z partnerem na rynku rumuńskim i pozyskanie nowych zleceń projektowych na wdrożenia rozwiązań SAP VIM i OpenText oraz kontynuację prac związanych z wytworzeniem własnych aplikacji w obszarze obiegu dokumentów.Wskazano także na istotę działań inkorporacyjnych ze spółką Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o., która zaowocuje integracją procesów oraz ujednoliceniem marki w relacjach ze wszystkimi wspólnymi kontrahentami, jak również na aspekty związane z inwestycją kapitałową w spółkę Codigmatic Sp. z o.o., która przełoży się na rozwój możliwości realizacyjnych w zakresie nowoczesnego programowania i budowy rozwiązań dla klientów oraz Lukardi S.A.

„SI-eCommerce realizuje kolejne projekty w swoim kluczowym obszarze E-commerce. Zlecenia rozwojowe od stałych klientów stanowią istotną bazę przychodową oraz potwierdzają, iż obrana długofalowa strategia współpracy z klientami jest dobrym kierunkiem. Potwierdzaniem powyższego jest również widoczny wzrost przychodów o ponad 30% oraz znaczna poprawa wyników EBITDA” – czytamy dalej na temataktywności operacyjnej innej kluczowej spółki Grupy Lukardi.

„Bardzo istotnym elementem jest fakt, iż klienci zlecają spółce projekty w innych obszarach niż dotychczasowe projekty. Pozwala to na budowanie szerszej oferty produktowo-usługowej i potwierdza zaufanie do zespołu SI-eCommerce. Przykładem takich projektów jest współpraca w obszarze SAP ERP, który jest nowym, naturalnym kierunkiem rozwoju. Pierwszy projekt w tym obszarze rozpoczął się w okresie raportowym i zakończy w IV kwartale tego roku” – zaznaczono w odniesieniu do działalności biznesowej SI-eCommerce.

„Niewątpliwym sukcesem jest nawiązanie współpracy w obszarze E-commerce z międzynarodowym producentem AGD/RTV i narzędzi zlokalizowanym w Ameryce. Jest to pierwszy projekt spółki na tym kontynencie, który otwiera nowe możliwości ekspansji. Zgodnie z przyjętą strategią Spółka realizuje rozwój kompetencji w obszarze Marketplace i Marketingu w oparciu o najlepsze systemy, takie jak Mirakl i Emarsys. Prowadzone są już działania sprzedażowe w tym zakresie. Efektem powyższych działań jest pozyskanie pierwszego projektu w obszarze Marketing Automation bazującego na oprogramowaniu SAP Emarsys dla lidera branży metalurgicznej w Polsce” – podkreślono także inne kluczowe obecnie kwestie operacyjne i strategiczne, realizowane przez SI-eCommerce.

„Rekruteo.com Sp. z o. o. kontynuuje prace związane z wprowadzeniem na rynek swoich nowych platform rekrutacyjnych tj. XHR – dedykowanego rozszerzonej rekrutacji specjalistów IT oraz MedKadry dedykowanego rekrutacji pracowników medycznych. Oba te produkty wprowadzone będą na szerszy rynek na przełomie roku a w chwili obecnej trwają poszerzone testy z udziałem klientów. Projekt B+R realizowany w Rekruteo 2.0 realizowany jest zgodnie z założonym planem” – nawiązano do aktywności biznesowej kolejnej spółki Grupy Lukardi w raportowanym okresie.

O profilu Grupy Lukardi, dynamicznym rynku usług i technologii IT, zagranicznej ekspansji biznesowej, kwestiach operacyjnych i wynikowych, jak również o aktualnych celach i perspektywach biznesowych mówili pod koniec czerwca w rozmowie z Jackiem Grobel – Dyrektorem Zarządzającym RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich, w studiu Comparic24.TV, Wiceprezesi Zarządu Lukardi S.A. – Sebastian Herod i Piotr Jankiewicz. Nagranie:

O Lukardi S.A.:

Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., któraspecjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnymoraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Redakcja poleca również:Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>


Conotoxia

  • Powiązane zagadnienia:
Twórca i Dyrektor Zarządzający RelacjeRynku.pl l Agencji Relacji Inwestorskich. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Wycena Spółek Kapitałowych. Inwestor z ponad 15 letnim stażem. Praktyczną stronę relacji inwestorskich poznał sprawując funkcję prezesa zarządu spółki publicznej, notowanej w alternatywnym systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. Autentyczny pasjonat rynków kapitałowych i narciarstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj