Naga MarketslotosGrupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,43 mld zł w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, przychody w III kw. br. wyniosły 5,4 mld zł.

Grupa Lotos publikuje swoje szacunkowe wyniki

“Zarząd Grupy Lotos S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne grupy kapitałowej Lotos za III kwartał 2020 roku:

Te artykuły również Cię zainteresują

1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 5,4 mld zł

2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 0,43 mld zł; w tym:

a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,34 mld zł

b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,1 mld zł

3. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,17 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Jak podała spółka, w III kw. br. na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpłynęły następujące zdarzenia:

1. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,09 mld zł (obniżające wynik raportowany),

2. efekt LIFO na wycenie zapasów w wysokości 0,13 mld zł (podwyższający wynik raportowany).

Grupa Lotos podkreśla, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za III kwartał 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 29 października br.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here