Naga MarketsGrupa Kęty realizuje strategię dotyczącą nakładów inwestycyjnychGrupa Kęty chce zrealizować ponad połowę z planowanych na okres nowej strategii 1 064 mln zł nakładów inwestycyjnych, tj. 550 mln zł, w pierwszych dwóch latach, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski.

Grupa Kęty dodatkowo zakłada wzrost udziału eksportu

Grupa Kęty zakłada, że udział eksportu w jej przychodach może wzrosnąć do ok. 53% w 2025 r. wobec zakładanych na koniec 2020 r. ok. 49%, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. Dodatkowo, spółka może przeprowadzić pierwszy etap procesu oszacowania wartości rynkowej segmentu opakowań giętkich (SOG) w I kw. 2021 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
PGE Polska Grupa Energetyczna ostatecznie zakontraktowała na 2025 r. łącznie 364,15 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy, w tym: 161,6 MW dla jednostek modernizowanych z umową mocową na 7 lat i 202,55 MW dla jednostek istniejących z umową mocową na 1 rok, podała spółka.

Global Cosmed zrewidował prognozę na 2020 rok, która zakłada obecnie 35 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wobec 28 mln zł prognozowanych we wrześniu br.) i 356 mln zł skonsolidowanych przychodów (wobec 348 mln zł), podała spółka.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) – spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – która będzie obowiązywała od od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i zakłada ceny gazu niższe o 4,5%, podał Urząd.

PBDI, spółka zależna Erbudu, podpisała umowę na roboty budowlane o wartości 67 mln zł netto przy budowie Farmy wiatrowej Banie 3, podał Erbud.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała zezwolenie na prowadzenie przez GPW Benchmark działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej, w tym kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, podała Giełda Papierów Wartościowych (GPW). Dzięki zezwoleniu, GPW Benchmark będzie mogła rozszerzać ofertę wskaźników referencyjnych stopy procentowej.

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, podpisała umowę z jedną z największych komend policji w Kanadzie, podała spółka. Umowa dotyczy sprzedaży oprogramowania DataWalk.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii ostatniemu tzw. sprzedawcy z urzędu – Enerdze Obrót – oraz operatorowi systemu przesyłowego – Polskim Sieciom Elektroenergetycznym (PSE), podał Urząd. Rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych kupujących energię od Energi Obrót będą wyższe o ok. 3,6%,

Projekty przygotowania i wyposażenia dwóch dodatkowych szpitali tymczasowych w Krakowie – przez Tauron Polską Energię i Grupę Azoty – obecnie “zostały zamrożone”, poinformowała ISBnews rzeczniczka Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Joanna Paździo.

Projekty przygotowania i wyposażenia dwóch dodatkowych szpitali tymczasowych w Krakowie – przez Tauron Polską Energię i Grupę Azoty – obecnie “zostały zamrożone”, poinformowała ISBnews rzeczniczka Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Joanna Paździo.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy oddalił zażalenie Skarbu Państwa – naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w restrukturyzacji, podała spółka.

Venture INC zainwestowała 750 tys. zł i będzie posiadać 15% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pixel Perfect Dude – producenta symulatorów skoków narciarskich “Ski Jump” oraz “#DRIVE”, gry z kategorii endless runner, podał fundusz.

Akcje Milton Essex zadebiutowały na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. Kurs otwarcia wyniósł 1,79 zł, co oznacza wzrost o 15% wobec ceny odniesienia wynoszącej 1,55 zł.

Tower Investments uruchomił delikatesy internetowe deli2.pl, oferujące głównie produkty premium i bio. Zakupy będą mogli tu robić na razie mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, ale serwis w przyszłości będzie dostępny w kolejnych większych miastach w Polsce, podała spółka.

JR Holding zawarł umowę współpracy ze spółką Ekipa, podał JR Holding. JR Holding zainwestuje w spółkę oraz doprowadzi do jej upublicznienia na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW poprzez odwrotne połączenie ze spółką publiczną.

T-Bull zawarł z Ekipą list intencyjny, zgodnie z którym strony zamierzają współpracować w zakresie produkcji, wydawania i promocji gier na różnych platformach dystrybucji, podała spółka. List intencyjny przewiduje podpisanie umowy ramowej precyzującej zasady współpracy do 31 stycznia 2021 r.

Movie Games Mobile – spółka z grupy Movie Games – rozpoczął negocjacje w sprawie potencjalnego połączenia ze spółką Infoscan, podały obie spółki w osobnych komunikatach.

Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited zdecydowały o przedłużeniu zapisów w wezwaniu na akcje Polenergii do 28 stycznia 2021 r. wobec poprzedniego terminu 11 stycznia, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska.

Photon Energy zawarł umowę z węgierskim CIB Bankiem na długoterminowe finansowanie pięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,5 MWp w dwóch lokalizacjach na Węgrzech, podała spółka. Wartość umowy finansowania to 1 mld HUF (2,8 mln euro).

Zarząd Polnordu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cordia International na akcje spółki odpowiada wartości godziwej, podał Polnord.

Spółka zależna British Automotive Holding – British Automotive Polska zdecydował o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym wszystkich umów dilerskich i serwisowych Jaguar Land Rover, podała spółka.

Selvita zawarła z ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej umowę o dofinansowanie projektu “Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A.”, podała spółka. Centrum Usług Laboratoryjnych powstanie w Krakowie przy ul. Podole. Kwota dofinansowania wyniosła 41 261 136,35 zł.

Prokura NSFIZ – spółka zależna Kruka – wygrała przetarg na zakup portfeli wierzytelności od jednego z banków w Polsce o wartości nominalnej ok. 839 mln zł, podał Kruk.

Polityka dywidendowa Lubelskiego Węgla Bogdanka przyjęta w strategii do 2030 r. przewiduje wypłacanie akcjonariuszom do 50% jednostkowego zysku netto, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka przyjęła “Strategię rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku)”, w której zakłada w latach 2021-2025 m.in. średnią produkcję ok. 9,7 mln ton rocznie, ok. 535 mln zł nakładów inwestycyjnych i 33% marży EBITDA, podała spółka. W 2030 r. chce osiągnąć 34% udziału w rynku miałów energetycznych dostarczanych do energetyki zawodowej.

Bumech zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przedwstępną umowę zakupu 99,975% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Górniczego “Silesia” oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Mining Services and Engineering, podał Bumech. Łączna wartość transakcji to 20,03 mln zł.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) delegowała Marzenę Koczut, członka rady nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu BOŚ Banku, podał bank.

Bank Pekao otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,008 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,01 pkt proc.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here