Naga Markets



Zarząd Grupy K2 rekomenduję wypłatę 1,05 zł dywidendy za 2020 r. z części kapitału zapasowego, podała spółka.

Zarząd postanowił wystąpić do walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o pokrycie straty za rok 2020 z kapitału zapasowego spółki utworzonego z agio (tj. nadwyżki ceny objęcia akcji ponad ich wartość nominalną). Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki K2 Holding za rok obrotowy 2020, zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta, spółka odnotowała za 2020 r. stratę netto w kwocie 442 040,92 zł, podano w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują




“Zarząd spółki postanowił również wystąpić do walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o użycie części kapitału zapasowego spółki w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy, w związku z czym postanowił wystąpić z wnioskiem do walnego zgromadzenia spółki o przeniesienie z kapitału zapasowego spółki, kwoty równej 2 433 537,75 zł pochodzącej z zysków spółki za lata ubiegłe zgromadzonych w kapitale zapasowym i przeznaczenie ww. kwoty do podziału pomiędzy wszystkich akcjonariuszy z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez spółkę” – czytamy także.

Na każdą jedną akcję spółki (z wyłączeniem akcji własnych) przypadnie tytułem dywidendy kwota w wysokości 1,05 zł, podano dalej.

Zarząd wnosi także o wyznaczenie dnia dywidendy na 22 czerwca 2021 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2021 r.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 119,69 mln zł w 2020 roku.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here