Naga Marketsczarnobiałe zdjęcie traderów siedzących przed monitorami z wykresamiGrupa K2 zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy za 2020 r. na poziomie 1 zł za akcję i nie wyklucza przejęć, poinformował prezes Paweł Wujec. “Chcemy być nadal spółką dywidendową i chcemy za 2020 r. rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy 1 zł dywidendy na akcję” – powiedział Wujec podczas wideokonferencji prasowej.

Zgodnie z założeniami nowej strategii Grupy K2 do roku 2023, spółka nie wyklucza m.in. akwizycji

“Będziemy szukać możliwości akwizycyjnych, które będą blisko naszej strategii. Będziemy więc szukać takich biznesów, które są komplementarne do tego co już robimy” – dodał prezes.

Te artykuły również Cię zainteresują
Według założeń nowej strategii, Grupa K2 planuje rozwój w trzech segmentach:

– Software – zawierający obecnie biznesy Fabrity i K2 Digital Products; obejmujący projektowanie i realizację rozwiązań informatycznych, wdrażanie platform technologicznych, a także usługi outsourcingowe,

– Cloud – zawierający obecnie biznes Oktawave; obejmujący rozwój własnej platformy IAAS _Infrastructure as a Service_ oraz doradztwo technologiczne i wdrożeniowe w zakresie infrastruktury w chmurze,

– Marketing – zawierający obecnie biznesy K2 Precise i Agencja K2; obejmujący m.in. doradztwo i realizację kampanii marketingowych, planowanie mediów, zaawansowaną analitykę marketingową, tworzenie strategii i kreacji dla zintegrowanych działań komunikacyjnych.

“Jeżeli chodzi o cele finansowe, to będziemy dążyć do osiągnięcia docelowo średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie 20% i utrzymanie rentowności EBITDA na poziomie 15-20%. W przypadku przychodów, to nie obiecujemy, że zdarzy się to w tym roku, ani w 2021 r., gdyż przyszły rok może przynieść lekkie spowolnienie procesów cyfryzacyjnych na rynku, ale zakładamy średnioroczny wzrost na rok 2022 i 2023” – powiedział także Wujec.

 Spółka liczy także na zwiększenie przychodów eksportowych do 2023 r.

Według przyjętych założeń strategii, uzupełnieniem wzrostu organicznego grupy mają być nie tylko akwizycje, ale także nowe przedsięwzięcia.

“Grupa K2 w swojej historii wielokrotnie inwestowała w nowe projekty. Te działania zaskutkowały zbudowaniem realnej wartości – np. poprzez założenie ACR obecnie K2 Precise, Oktawave, czy inwestycję w Audiotekę, a następnie sprzedaż posiadanych udziałów w spółce. Grupa nie wyklucza podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości. Obecnie projektem o tej charakterystyce jest K2Bots.AI, czyli czatbot wspierający pracę działów obsługi klienta, oferowany w modelu SaaS. Założenia projektu w 2021 roku przewidują dalszy jego rozwój i finansowanie przez grupę oraz wejście na rynki zagraniczne” – podała spółka w komunikacie.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 109,69 mln zł w 2019 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here