Naga MarketsimsIMS odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Grupa IMS podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku

Zysk operacyjny wyniósł 0,77 mln zł wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,51 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 14,41 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16,92 mln zł w porównaniu z 27,87 mln zł rok wcześniej.

“Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w II kwartale 2020 r. i całym I półroczu br. miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa. W obliczu tej niestandardowej, nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej, w kluczowym segmencie działalności Grupa IMS zdołała powiększyć liczbę lokalizacji abonamentowych (plus 280 lokalizacji przez pierwszych 7 miesięcy 2020 roku w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r.). W opinii zarządu emitenta, jest to dobry prognostyk na przyszłość, dotyczący odbudowy przychodów i zysków grupy” – czytamy w raporcie.

Spółka wskazała, że najbardziej dotkniętymi spadkami segmentami sprzedażowymi był segment eventowy, a także usługi reklamowe audio i wideo. Sprzedaż usług reklamowych z miesiąca na miesiąc (licząc od kwietnia br.) jest coraz wyższa. W przypadku bardzo słabo rokującego segmentu eventowego, spółka podjęła decyzję i dokonała jego sprzedaży (strata na działalności zaniechanej w I półroczu br. wyniosła 180 tys. zł), podano także.

“Styczeń i luty 2020 r. były ‘standardowymi’ miesiącami sprzedażowymi. W marcu br., gdzie przez 58% dni trwał ‘lockdown’, spółki Grupy IMS zanotowały spadek sprzedaży w stosunku do lutego br. na poziomie 5%-20%. Wyjątkiem jest IMS events, gdzie ze względu na specyfikę branży, odwołane zostały w zasadzie wszystkie imprezy. Tutaj spadek wyniósł ponad 80% (wartościowo to jednak tylko 77 tys. zł). Kluczowe z punktu widzenia Grupy IMS jest to, że utrzymujemy poziom lokalizacji abonamentowych. Klienci generalnie nie rozwiązują umów abonamentowych, oczekują przede wszystkim obniżek lub czasowego zawieszenia świadczenia usługi – dotyczy klientów, którzy w wyniku decyzji władz państwowych musieli zamknąć punkty sprzedaży. Ta tendencja utrzymywała się w II kwartale br. – klienci negocjują czasowe obniżki cen, nie rezygnują z usług abonamentowych Grupy IMS” – wyjaśniono.

Na 30 czerwca 2020 roku grupa dostarczała swoje usługi do 20 044 lokalizacji abonamentowych na terenie Polski i poza granicami (lokalizacja = pojedyncze urządzenie audio, wideo lub aromabox, za które pobierana jest opłata abonamentowa; jeżeli za urządzenie pobierana jest więcej niż jedna opłata abonamentowa, wówczas liczba lokalizacji odpowiada liczbie opłat abonamentowych).

Grupa IMS posiada dostępne na moment zatwierdzenia do publikacji niniejszego raportu niewykorzystane linie kredytowe w wysokości ponad 16 mln zł, podano także. Sytuacja płynnościowa i finansowa całej grupy kapitałowej jest bardzo dobra. Stąd m.in. rekomendacja zarządu dot. wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości 1,55 mln zł tj. 0,05 zł/akcję (dywidenda została zatwierdzona na ZWZ 28 sierpnia), podkreślono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 1,21 mln zł wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here