Naga Markets

Grupa GPW przedstawia raport aktywności inwestorów. Trudne czasy zachęcają do zmiany perspektywy W czerwcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,8 mld zł, czyli o 30,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 28,0% rdr do poziomu 17,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 844,4 mln zł, o 28,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca wyniosła 53 573,42 pkt i była o 18,9% niższa niż przed rokiem.

GPW podsumowuje aktywność inwestorów za czerwiec

Na rynku NewConnect w czerwcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 48,7% rdr do poziomu 179,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 49,4% rdr i wyniosła 165,3 mln zł.Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 1 568,4 tys. szt., czyli o 18,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 41,6% rdr do poziomu 738,7tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 30,9% rdr do 136,8 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5% rdr do 661,4tys. szt.

W czerwcu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,9% rdr do poziomu 228,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 54,1% rdr do 61,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 93,3 mld zł, wobec 102,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 325,2% rdr do poziomu 947,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 24,0 mld zł wobec 37,0 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 35,3% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu br.12,8 TWh, co oznacza spadek o 29,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 12,9% rdr do poziomu 2,5 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,8% rdr do poziomu 10,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 18,9% rdr do 11,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 19,3% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 21,9% rdr do poziomu 9,9 TWh.

NED

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”)[1], na rynku spot wyniósł 2,4 TWh, co oznacza spadek o 4,5% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) wzrósł o 30,3% rdr do poziomu 14,4 ktoe[2].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o67,8% rdr, do wolumenu 4,6TWh.

Kapitalizacja 375 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w czerwcu 2022 r.wyniosła
554,5 mld zł(118,5 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 420 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła
1 093,4 mld zł (233,6 mld EUR).

Na rynku NewConnect w czerwcu 2022 r. zadebiutowały akcje spółek: BLACK ROSE PROJECTS S.A. (wartość oferty: 2,09 mln zł) oraz GAMES BOX (wartość oferty: 0,65 mln zł).

W czerwcu br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1]świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe -tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tonyropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[2]ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs orlen | indeks dow jones | develia cena akcji | kurs pko | intercars kurs akcji | kurs kuny chorwackiej | dzisiejszy kurs forinta |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here