Naga Marketskurs akcji energaGrupa Energa miała 85 mln zł zysku netto oraz 501 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Energa podsumowuje swoje wstępne wyniki

“Wybrane dane za III kwartał 2020 roku:

Te artykuły również Cię zainteresują

Przychody grupy: 3 030 mln zł (wobec 3 035 mln zł w III kwartale 2019 roku).

EBITDA grupy: 501 mln zł (wobec 484 mln zł w III kwartale 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 412 mln zł (wobec 327 mln zł w III kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 37 mln zł (wobec 54 mln zł w III kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 62 mln zł (wobec 118 mln zł w III kwartale 2019 roku)

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) grupy: 236 mln zł (wobec 221 mln zł w III kwartale 2019 roku).

Wynik netto grupy: 85 mln zł (wobec 103 mln zł w III kwartale 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 374 mln zł (wobec 332 mln zł w III kwartale 2019 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 443 GWh (wobec 5 396 GWh w III kwartale 2019 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 783 GWh (wobec 827 GWh w III kwartale 2019 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 611 GWh (wobec 4 863 GWh w III kwartale 2019 roku)” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że na wynik EBITDA w wysokości 501 mln zł w III kwartale  wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 412 mln zł (wzrost o 85 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz wyższy wolumen.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 37 mln zł (spadek o 17 mln zł r/r). W głównej mierze za obniżenie wyniku linii odpowiedzialna była strona przychodowa, tj. niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży i dystrybucji ciepła oraz usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej, częściowo zniwelowane niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 62 mln zł (spadek o 56 mln zł r/r). Na spadek wyniku w III kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej wynikający z konieczności realizacji sprzedaży energii do części gospodarstw domowych po niekorzystnych cenach wynikających z zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy, a także z niższych marż w segmencie klientów biznesowych.

Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy w III kwartale 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, oszacowano na około 5 mln zł.

Energa podała także wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w I-III kw. 2020 roku:

Przychody grupy: 9 175 mln zł (wobec 9 065 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

EBITDA grupy: 1 556 mln zł (wobec 1 742 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 352 mln zł (wobec 1 303 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 135 mln zł (wobec 226 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 114 mln zł (wobec 258 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 299 mln zł (wobec 675 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Wynik netto grupy: -682 mln zł (wobec 355 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 189 mln zł (wobec 1 108 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 16 110 GWh (wobec 16 558 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 2 207 GWh (wobec 2 776 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 13 886 GWh (wobec 14 667 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Spółka podała, że wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA grupy w okresie pierwszych 9 miesięcy 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, oszacowano na około 100 mln zł.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here