Naga MarketsGrupa BIK: NREP NSF IV Holding 2 ogłosi wezwanie na 100% akcji spółkiMiędzy 9 akcjonariuszami Biura Inwestycji Kapitałowych a spółką NREP NSF IV Holding 2 S.à r.l. została podpisana umowa inwestycyjna, zgodnie z którą NREP zobowiązał się, że ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, podało BIK.

BIK podpisał nową umowę inwestycyjną

Akcjonariusze zobowiązali się, że sprzedadzą kupującemu w wezwaniu wszystkie przysługujące im akcje, tj. łącznie 190 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 1 910 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii G oraz 916 292 akcji na okaziciela zwykłych serii H, I oraz J. Akcje sprzedawane reprezentują łącznie 72,4% kapitału zakładowego spółki i ok. 83,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zgodnie z umową, ceny za akcje sprzedawane będą następujące: za jedną akcję imienną uprzywilejowaną serii A oraz G cena wyniesienie 24,5 zł, a za jedną akcję na okaziciela zwykłą – 14,5 zł. Zgodnie z umową, cena zaoferowana w wezwaniu za akcje zwykłe na okaziciela serii H, I oraz J (tj. akcje spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW inne niż akcje sprzedawane będzie wynosiła 14,5 zł za jedną akcję, podano.

Umowa została podpisana pomiędzy akcjonariuszami: Jackiem Kłeczkiem, Beatą Kłeczek, Krzysztofem Szewczykiem, Jolantą Cepielik-Szewczyk, Romanem Wąsikiewiczem; Łukaszem Wąsikiewiczem; Bogumiłem Tokarzem; Agnieszką Rerutko oraz Magdaleną Kosińską, a spółką NREP NSF IV Holding 2 S.à r.l.

“Strony w umowie ustaliły, że w przypadku podwyższenia ceny akcji notowanych w wezwaniu, tak podwyższona cena akcji notowanych nie będzie miała zastosowania do ceny za akcje notowane należące do akcjonariuszy sprzedawane w ramach wezwania. Zgodnie z umową, w razie gdyby tak podwyższona cena akcji notowanych miałaby zastosowanie również do ceny za akcje notowane należące do akcjonariuszy, wówczas cena akcji imiennych serii G zostanie obniżona o łączną kwotę podwyższenia ceny za akcje notowane należące do akcjonariuszy, tak aby łączna cena za akcje imienne oraz cena za akcje notowane należące do akcjonariuszy należna każdemu z akcjonariuszy nie była niższa niż kwoty ustalone w umowie (tj. kwoty wynikające z cen ustalonych w pierwotnej wersji wezwania: 14,50 zł za akcje notowane oraz 24,50 zł za akcje imienne)” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, wezwanie zostanie ogłoszone przez kupującego w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy. Warunkiem w wezwaniu będzie m.in. objęcie co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here