Naga MarketsGrupa BIK odnotowała 2,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa BIK podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki

Strata operacyjna wyniosła 2,36 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,3 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 4,98 mln zł rok wcześniej.

Wycena nieruchomości inwestycyjnych w II kw. br. opiewała na -3,99 mln zł wobec 1,41 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 3,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7,98 mln zł w porównaniu z 10,27 mln zł rok wcześniej.

Wycena nieruchomości inwestycyjnych w I poł. br. opiewała na 9,18 mln zł wobec 1,36 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Źródłem przychodów ze sprzedaży grupy są przychody z najmu powierzchni magazynowych, biurowych i handlowych, które spadły w I półroczu 2020 r. do poziomu 7 977 tys. zł w porównaniu z 10.269 tys. zł w analogicznym okresie roku 2019 (spadek o 22%)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Głównym składnikiem aktywów grupy na dzień 30 czerwca 2020 roku były nieruchomości inwestycyjne, czyli centra magazynowo-biurowe w Krakowie, Kątach Wrocławskich i Sosnowcu oraz obiekt handlowy w Bielsku-Białej oraz grunty inwestycyjne (stanowiły one 79% aktywów grupy) oraz aktywa trwałe dostępne do sprzedaży (11% aktywów Grupy), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 83 tys. zł wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych. BIK rozwija działalność od 1996 roku, od listopada 2016 r. jest notowane na głównym parkiecie GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here