Naga MarketsGrupa Azoty wypowiedziała PGG umowę na zakup węgla ze skutkiem na 31 XII 2022 r.Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn wypowiedziały Polskiej Grupie Górniczej (PGG) umowę sprzedaży węgla ze skutkiem na 31 grudnia 2022 r., podała spółka. Jednocześnie Grupa Azoty podała, że trwają prace zespołu negocjacyjnego w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących przyszłych, wzajemnych relacji handlowych.

“Powodem wypowiedzenia umów jest ograniczenie odbiorów węgla od 2022 roku przez odbiorców i związane jest z:

Te artykuły również Cię zainteresują
– zmianą systemu produkcji ciepła i energii z miału energetycznego na system zasilany innym paliwem,

– planowanymi inwestycjami w elektrociepłowniach ukierunkowanych na zmianę paliwa i poprawę ich sprawności,

– poprawą efektywności energetycznej w procesach technologicznych skutkujących mniejszym zużyciem ciepła” – czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty oraz odbiorcy złożyli sprzedającemu oświadczenia o wypowiedzeniu umów

Grupa Azoty oraz odbiorcy złożyli sprzedającemu oświadczenia o wypowiedzeniu umów z zachowaniem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynie termin wypowiedzenia, tj. 31 grudnia 2022 r., czytamy także.

“Spółka zapewnia, że wypowiedzenie umów nie zakłóci działalności operacyjnej. Brak wypowiedzenia umów skutkowałoby nadmiernymi trudnościami w odbiorach miału energetycznego i negatywnymi skutkami finansowymi wynikających z dalszej realizacji umów. Pomimo wypowiedzenia umów, emitent wyraża intencję kontynuowania długoterminowej współpracy na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do potrzeb ilościowych zużycia węgla przez odbiorców i bieżących warunków rynkowych” – czytamy również.

Jednocześnie spółka informuje, że trwają prace zespołu negocjacyjnego w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących przyszłych, wzajemnych relacji handlowych.

Sprzedający jest głównym dostawcą miału energetycznego dla spółek grupy kapitałowej Azoty, a szacowana wartość zrealizowanych dostaw tego surowca wyniesie w 2020 roku około 187,2 mln zł netto, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.


Zobacz najczęściej szukane frazy dziś: biomed lublin | funt notowania | cena ropy | cd red notowania | kursy walut w czasie rzeczywistym |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here