Naga MarketsGrupa Azoty miała 11,65 mln zł zysku netto, 300,2 mln zł EBITDA w III kw. 2021Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) – Grupa Azoty odnotowała 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 31,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 106,89 mln zł wobec 61,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 300,2 mln zł wobec 250,11 mln zł rok wcześniej.Porównywalny wynik EBITDA r/r skorygowany o zdarzenia jednorazowe w postaci rekompensat sektorowych oraz tarczy antykryzysowej był wyższy w III kwartale 2021 roku o 130 mln zł. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 7,7%, podano w komunikacie.

Pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA w III kwartale i w okresie 9 miesięcy 2021 roku miały wysokie ceny większości produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa), jak również wyższy łączny wolumen sprzedaży w Segmentach Chemia i Tworzywa.

Niekorzystny wpływ na wyniki miały rekordowo wysokie ceny surowców – głównie gazu, ale również m.in. propylenu, fenolu, benzenu i fosforytów oraz wyższe koszty energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2, zaznaczono.

“Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł niespotykaną od wielu lat dynamikę zmian rynkowych. Ceny kluczowego surowca do produkcji nawozów, czyli gazu osiągnęły rekordową zmienność oraz niespotykany od lat poziom wzrostu, zdecydowanie wpływając na ograniczenie zysków tego kluczowego dla Grupy Azoty segmentu biznesowego. Spółki Grupy Azoty pomimo presji surowcowej nie wstrzymywały i nie ograniczały produkcji nawozów, w przeciwieństwie do wielu swoich konkurentów na rynku europejskim. Podjęły również działania, aby zabezpieczyć popyt na nawozy na rynku krajowym, fundamentalnym dla Grupy Azoty. Z końcem października, spółka przyjęła i zaprezentowała interesariuszom nową strategię na lata 2021-2030, z kluczowym projektem ‘Zielone Azoty’. Główne cele na najbliższą dekadę to m.in. odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu, gospodarki obiegu zamkniętego oraz dekarbonizacja produkcji i zmniejszenie emisyjności całej grupy kapitałowej. Grupa zrealizuje wiele ‘zielonych’ projektów w obszarach produkcji i energetyki oraz projektów dekarbonizacyjnych o łącznym budżecie wynoszącym blisko 2,7 mld zł” – powiedział prezes Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 882,1 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 2 416,05 mln zł rok wcześniej.

Segment Nawozy wypracował w III kw. 2021 roku przychody w wysokości 2 110 mln zł (w roku ubiegłym 1 441 mln zł), osiągając marżę EBITDA na poziomie 0,1% (przed rokiem: 13,8%). W ujęciu narastającym od początku 2021 roku segment wygenerował w sumie 5 770 mln zł przychodów i 7,2% marży EBITDA (przed rokiem odpowiednio: 4 769 mln zł przychodów, 13,7% marży EBITDA). Kluczowy negatywny wpływ na wyniki segmentu w III kwartale 2021 roku (w stosunku do III kwartału 2020 roku) miał rekordowy wzrost cen gazu ziemnego. Do pozytywnych czynników, które jednak nie skompensowały wpływu czynników kosztowych, należy zaliczyć wyższe ceny i ilości sprzedaży wszystkich grup nawozów. Wysoki poziom cen nawozów stanowił odzwierciedlenie wyższych kosztów produkcji. Istotnym czynnikiem rynkowym były również wyłączenia lub ograniczenia produkcji u czołowych producentów nawozów w Europie, podkreślono.

Przychody ze sprzedaży segmentu Tworzywa w III kwartale 2021 roku wyniosły 510 mln zł (wzrost o 108,2% r/r), a marża EBITDA +14,9% (wobec -5,8% przed rokiem). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 1 353 mln zł (wzrost o 61,6% r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie +8,1% (-4,3% przed rokiem). Największy wpływ na wyniki segmentu w III kwartale 2021 roku miały wyższe marże – w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – w całym łańcuchu produktowym (benzen/fenol – kaprolaktam – poliamid 6), wynikające ze zwiększonego popytu na rynkach docelowych zastosowań, nawet pomimo utrzymujących się problemów branży motoryzacyjnej spowodowanych niedoborem komponentów elektronicznych. Ponadto w III kwartale 2021 roku Grupa Azoty zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie produkcji polioksymetylenu (POM) i dokonała zbycia części aktywów związanych z tą działalnością, co miało jednorazowy pozytywny wpływ na wynik segmentu, wynika także z materiału.

W porównaniu do wyników z ubiegłego roku segment Chemia odnotował w III kw. br. wzrost przychodów do poziomu 1 102 mln zł (tj. o 80,1% r/r) przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA do poziomu 12,1% (podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku marża EBITDA wyniosła 0,1%). Wzrost wyników segmentu w analizowanym kwartale (r/r) był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu cen wszystkich produktów, szczególnie melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów i siarki, co wynikało ze zwiększonego popytu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały wyższe ceny surowców oraz nieznacznie niższe wolumeny sprzedaży, podsumowano.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 242,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 226,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 416,76 mln zł w porównaniu z 7 788,66 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 066,54 mln zł wobec 1 002,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 130,16 mln zł wobec 116,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here