Naga Markets
Grupa Archicom publikuje pierwszy raport ESG - Człowiek w centrum zainteresowania
Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Wraz z postępującą urbanizacją, ONZ szacuje, że w 2030 roku w miastach będzie mieszkać prawie 60 proc. całej populacji Ziemi. Obszary miejskie rozbudowują się w dynamicznym tempie, co w obliczu kryzysu klimatycznego stwarza przed deweloperami potrzebę odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, ludzi i otoczenia. Z myślą o zaangażowaniu w działania ekologiczne, Grupa Archicom publikuje raport ESG, w którym podsumowuje dotychczasowe działania oraz wskazuje przyszłe kierunki rozwoju.

Grupa Archicom z myślą o środowisku

Jak donosi tegoroczne Badanie Świadomości Klimatycznej przygotowane przez Bureau Veritas Polska i Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych, średni wynik osiągnięty przez oceniane spółki zanotował spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. Dzisiaj, tylko 38 proc. firm uwzględnia zagadnienia klimatyczne w procesach zarządczych. Dlatego Archicom, chcąc wyznaczać trendy dla branży podsumowuje swoją działalność w ramach pierwszego raportu ESG. Jak wylicza deweloper, do tej pory w ramach realizowanych inwestycji stworzył ponad 6 km infrastruktury drogowej i rowerowej, a także posadził blisko 2,5 tys. drzew we Wrocławiu.Od samego początku naszej działalności kierujemy się potrzebami człowieka i stawianiu ich w centrum naszej działalności biznesowej, patrzeniu na świat i środowisko. To przekonanie cały czas znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach i realizowanych projektach. Myślenie o zrównoważonym działaniu jest wpisane w naszą strategię na każdym etapie procesu deweloperskiego ­– zaznacza Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Archicom S.A.

Wśród pro-ekologicznych działań, które podkreśla Archicom w raporcie ESG znalazły się m.in. minimalizowanie wpływu budowy na otoczenie, ochrona zieleni i dbałość o bioróżnorodność także w ramach prowadzonych rewitalizacji, efektywniejsze zużycie materiałów, mniejsza produkcja odpadów oraz kształtowanie dobrych nawyków wśród mieszkańców i pracowników. Jednym z flagowych projektów zrealizowanych w myśl tej filozofii jest wieloetapowe osiedle Olimpia Port, gdzie z 20 ha przestrzeni 6 zajmują tereny zielone z uwzględnieniem roślinności całorocznej.

Inkluzywne osiedla do życia

We wrocławskich osiedlach Archicom mieszka już 20 tys. Wrocławian, z czego 96 proc. jest zadowolonych z jakości życia i przestrzeni. Odzwierciedla to kluczową filozofię dewelopera, który skupia się na kreowaniu miejsc do życia, nowych fragmentów miast, które przeciwdziałają społecznej i przestrzennej izolacji, tak by stwarzać szansę dla różnorodnych doświadczeń i budowy lokalnej tożsamości. Ideą, jaka przyświeca projektowaniu dzielnic są miasta 15-minutowe, dzięki którym mieszkańcy mogą cieszyć się łatwym i szybkim dostępem do punktów handlowo-usługowych, komunikacji miejskiej czy integracji sąsiedzkiej. Firma nieustannie wspiera także inicjatywy i wydarzenia dla mieszkańców pozwalających na wzajemną integrację, takie jak Kluby Sąsiada czy tworzy miejsca pozwalające dbać o zdrowy tryb życia, dzięki parkom, skwerom, ścieżkom rowerowym czy boiskom i placom zabaw.

Postawy zaangażowane społecznie

W pierwszym raporcie ESG Archicom podkreśla także znaczenie promowania pozytywnych postaw wśród pracowników i społeczności zgromadzonych w osiedlach. Dzięki działaniom wspierającym zdrowy tryb życia, znaczna część pracowników firmy zaczęła wybierać rower jako środek transportu. W efekcie firma zaoszczędziła 2,63 tony CO2, co odpowiada rocznej pracy 328 drzew. Co więcej, Archicom regularnie wspiera inicjatywy charytatywne, takie jak Szlachetna Paczka czy wigilie dla ubogich organizowane wspólnie z MOPS i Fundacją Polskich Kawalerów w Krakowie. W samym 2021 roku firma przekazała w sumie ponad 210 tys. zł darowizny na potrzeby lokalnych społeczności.

Z myślą o zaangażowaniu w potrzeby miasta, Archicom wspiera projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich można wymienić inicjatywy takie jak budowa chodnika, drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Swojczyńskiej, park mieszczański, rewitalizację parku Czarna Woda czy placu zabaw w okolicy osiedli Olimpia Port i Na Ustroniu.

Świadomość i odpowiedzialność

– Mając świadomość, że nasze produkty zostają z klientami, sąsiedztwem i planetą na przynajmniej kilkadziesiąt lat, chcemy świadomie wpływać naszymi decyzjami na nasze projekty, użytkowników i otoczenie– dodaje Waldemar Olbryk.

NED

W raporcie Archicom zwraca uwagę także na kluczowe działania marki, jak: proces budowlany, który odbywa się we współpracy ze sprawdzonymi, wieloletnimi partnerami, w atmosferze dialogu i wymiany myśli. Na uwagę zasługują także projekty osiedli o ponadczasowym designie, które dobrze znoszą upływ czasu i nie tracą na wartości po kilku latach użytkowania. Przykładem może być wspomniany wcześniej Olimpia Port, który wyróżnia się nadrzecznym charakterem i elementami takimi jak – drewniane wykończenia elewacji czy szklane balustrady.

Archicom rozpoczął dobrowolne raportowanie informacji niefinansowych w Raporcie zrównoważonego rozwoju ze względu na dojrzałość firmy oraz coraz większą wagę, jaką do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu przykładają partnerzy biznesowi, kontrahenci, klienci, akcjonariusze i inni interesariusze spółki. Raport będzie publikowany corocznie.

Informacja o raporcie

Wspomniany raport jest pierwszym w historii Grupy Archicom sformalizowanym podsumowaniem działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie działania mieszczące się w ramach określonych przez ESG stanowią nieodłączny element działania firmy od wielu lat. Zastosowanie wskaźników GRI w niniejszym raporcie może mieć charakter incydentalny i niepełny, przy czym Grupa w zawartej strategii i planach działania sygnalizuje te obszary, które w kolejnym roku podlegać będą dokładnemu monitoringowi w taki sposób, aby w kolejnych latach Grupa mogła publikować w pełni sparametryzowany raport w oparciu o GRI oraz cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Link do pobrania raportu ESG: https://www.archicom.pl/poznaj-archicom/odpowiedzialnosc-spoleczna/.

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here