Naga MarketsGrupa AB dokona emisji nowych niezabezpieczonych obligacji serii AB04 231023 o wartości nominalnej 10 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 69 200 000 zł, podała spółka.

Grupa AB dokona emisji nowych niezabezpieczonych obligacji

“Emitent informuje, że 10 listopada 2020 r., w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, ustalił parametry emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji oraz zadecydował o jej przeprowadzeniu. Ustalone warunki emisji obligacji: łączna wartość nominalna obligacji: 69 200 000 zł, wartość nominalna jednej obligacji: 10 000 zł, cena emisyjna jednej obligacji: 10 109,86 zł w tym kwota odsetek od obligacji naliczona od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia emisji – w celu zachowania tożsamości świadczeń wynikających z obligacji ze świadczeniami z obligacji serii AB04 231023” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Data emisji obligacji to 25 listopada 2020 r., a data wykupu: 23 października 2023 r. Okresy odsetkowe: 6-miesięczne, podano także.

“Oprocentowanie: zmienne w oparciu o stopę procentową opartą o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych; po uwzględnieniu ceny emisyjnej w wysokości 100,85% wartości nominalnej efektywna marża wynosić będzie 220 punktów bazowych” – czytamy także.

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

“W związku z tożsamością świadczeń pieniężnych oraz innych uprawnień obligatariuszy wynikających z obligacji serii AB04 231023, wyemitowanych w dniu 23 października 2020 r. oraz obligacji emitent zamierza ubiegać się o asymilację obligacji i obligacji serii AB04 231023 pod jednym kodem ISIN oraz notowanie ich w tej samej linii notowań na rynku Catalyst. Łączna wartość serii obligacji po asymilacji będzie wynosiła 80 000 000 zł” – czytamy także.

Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here