Naga MarketsGrodno podsumowało świetne wyniki za rok 2020/21Najnowszy raport okresowy potwierdził wcześniejsze szacunki. Z przychodami 712 mln zł i zyskiem netto blisko 14 mln zł, Grupa Grodno ma za sobą najlepszy rok obrotowy w historii swojej działalności. Zarząd oczekuje utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu na fali zielonej rewolucji.

Grodno przedstawia swoje wyniki finansowe

Na wzrost przychodów w roku obrotowym zamkniętym 31 marca wpłynęła przede wszystkim wyższa o 80% rdr sprzedaż w segmencie OZE, stanowiącym obecnie kluczowy obszar rozwoju Grupy. Udział rozwiązań OZE w skonsolidowanych przychodach wyniósł 30% wobec 19% w roku poprzednim.  Dane skonsolidowane   Dane jednostkowe  
mln zł 2020/21 2019/20 rdr 2020/21 2019/20 rdr
Przychody ze sprzedaży 711,7 623,6 14% 679,4 579,7 17%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 18,8 17,7 6% 14,5 13,7 6%
Zysk przed opodatkowaniem 17,3 14,9 16% 13,1 11,1 18%
Zysk netto 13,7 11,5 19% 10,3 8,5 22%
EBITDA 24,6 23,0 7% 19,7 18,3 7%

 

W ubiegłym roku byliśmy jednym z największych beneficjentów fotowoltaicznego boomu. Zrealizowaliśmy największą liczbę instalacji PV w historii naszej działalności. Jednocześnie istotnie rozwinęliśmy nasz biznes w obszarze pomp ciepła, efektywnie wykorzystując zasoby i doświadczenie wypracowane na rynku fotowoltaiki (…). Wzmocniliśmy wsparcie inżynieryjne w segmentach przemysłu, oświetlenia i OZE, a także zainicjowaliśmy szereg działań usprawniających procesy magazynowe i sprzedażowe, w tym e-commerce – stwierdził w liście do akcjonariuszy Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Dzięki prężnemu rozwojowy w perspektywicznych obszarach zielonej energii, Grodno utrzymało wysoki wzrost w trudnych warunkach rynkowych, związanych
m. in. z rozwojem pandemii. Dwucyfrowa dynamika sprzedaży wyróżniała Grupę na tle całej branży elektrotechnicznej, która w ubiegłym roku wykazała przyhamowanie.

W dwóch kwartałach ubiegłego roku Grupa pozostawała pod szczególnie silną presją czynników zewnętrznych. W pierwszym kwartale była to pierwsza fala pandemii
COVID-19 w Polsce, która wiązała się z wysokim poziomem niepewności w branży
i koniecznością dostosowania do nowych realiów. Z kolei w czwartym kwartale istotnym utrudnieniem okazały się warunki pogodowe, uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych. Komplikacje te były dla nas dużym wyzwaniem, któremu jednak doskonale sprostaliśmy
– wyjaśnił Prezes Andrzej Jurczak.

Opublikowane przez Spółkę szacunki wskazują na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu również w bieżącym roku obrotowym. Okres od kwietnia do czerwca br. Spółka zamknęła kwotą 241 mln zł skonsolidowanych przychodów (+61% rdr),
co oznacza, że był to najlepszy kwartał w jej ponad trzydziestoletniej historii.

W perspektywie najbliższych kwartałów planujemy dalsze, skuteczne wykorzystywanie rynkowych szans. Branża fotowoltaiczna pozostaje w fazie dynamicznego rozwoju, wspierana dodatkowo kolejną edycją programu Mój Prąd. Zgodnie z prognozami, rośnie również branża grzejnictwa, którą w najbliższych latach czeka rewolucja na miarę tej fotowoltaicznej, a pompy ciepła będą istotnym elementem tego ogromnego wzrostu. Świetne perspektywy utrzymują się również dla pozostałych „zielonych” obszarów, takich jak magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, automatyka budynkowa oraz oświetlenie LED, w których bardzo aktywnie działamy – dodał Andrzej Jurczak.

invest

Jak podkreśla Zarząd, rynkowe ożywienie odczuwalne jest również w podstawowej części biznesu firmy, którą od ponad 30 lat stanowi obszar dystrybucyjny. Grupa Grodno jest obecnie drugą największą siecią hurtowni elektrotechnicznych w Polsce.

Ożywienie w OZE, a także w całym budownictwie, ma korzystny wpływ również na bardziej tradycyjne obszary naszej działalności, m. in. segment kabli i przewodów,
ale i na całą szeroko pojętą dystrybucję materiałów elektrotechnicznych, stanowiącą stabilny fundament biznesu GRODNA (…) Dane sprzedażowe za pierwsze miesiące bieżącego roku obrotowego, a także analizowane przez nas sygnały rynkowe wskazują, że rok 2021/22 może być kolejnym rekordowym w historii Grupy GRODNO
– podsumował Prezes Grodna.

Autor poleca również:Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here