Naga MarketsSiedziba główna GroclinuGroclin odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r.

Strata operacyjna z dział. kont. wyniosła 1,03 mln zł wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Spółka w III kw. nie miała przychodów z działalności kontynuowanej. Rok wcześniej sięgnęły 21,56 mln zł.

Skonsolidowana strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 0,4 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,23 mln zł.

“Pierwsze trzy kwartały 2020 roku przebiegały przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Ta bezprecedensowa sytuacja w ogromnym stopniu uderzyła w gospodarkę, powodując dalsze pogorszenie się sytuacji w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej. Kryzys znalazł odzwierciedlenie w malejących przychodach Grupy Groclin, która od dłuższego czasu realizowała politykę eliminowania nierentownych projektów. Jednak sytuacja rynkowa spowodowała dalsze spadki przychodów do poziomu 22 229 tys. zł w okresie Q1-Q3 2020 roku. Stanowi to znaczący, ponad 75%, spadek w porównaniu z wynikami osiągniętymi w roku poprzednim. W omawianym okresie grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie ponad 10% wartości przychodów, w kwocie 2 349 tys. zł oraz odnotowała stratę netto na poziomie 395 tys. zł” – napisał prezes André Gerstner w liście załączonym do raportu.

W obliczu pogarszającej się sytuacji rynkowej, zarząd podejmuje rozmowy w kontrahentami dotyczące warunków kontynuowania współpracy przy znacznie obniżonym poziomie zamówień. Jednocześnie wciąż toczą się negocjacje w sprawie zbycia aktywów na terytorium Ukrainy. Po wygaśnięciu okresu wyłączności udzielonego GST Auto Leather Inc., zarząd skierował ofertę również do innych potencjalnych kontrahentów, podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2020 r. wyniosła 3,4 mln zł wobec 1,01 mln zł rok wcześniej.

Groclin jest notowany na GPW od 1998 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here