Naga MarketsGremi Media odnotowało 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gremi Media odnotowało 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r.

“Podobnie, jak wszystkie inne spółki mediowe, borykamy się w okresie pandemii z poważnymi problemami. Niektóre sektory naszej działalności jak choćby organizacja wydarzeń zostały praktycznie wyłączone od marca, dlatego nie udało się uniknąć spadku przychodów. Na poziomie grupy kapitałowej jest to jednak zniżka poniżej 10%, co w zaistniałej sytuacji gospodarczej oceniamy jako wynik bardzo dobry. Pomimo bardzo trudnych warunków, dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji już w pierwszym kwartale, udało się kolejny raz poprawić wskaźniki rentowności. Zawdzięczamy to aktywności w domenie cyfrowej” – powiedział prezes Tomasz Jażdżyński, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 5,7 mln zł wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,71 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 27,93 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 8,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 46,23 mln zł w porównaniu z 52,49 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana EBITDA sięgnęła w I poł. 2020 r. 10,77 mln zł wobec 11,13 mln zł rok wcześniej.

“Przychody ze sprzedaży spółki Gremi Media SA wyniosły w pierwszym półroczu 2020 r. 41,6 mln zł, przy 48,5 mln zł rok wcześniej (spadek o 14%). Mocno wpłynęło na to ograniczenie wymiany barterowej. Przychody gotówkowe obniżyły się o 11%. Znacznej poprawie, bo o 54%, uległ natomiast zysk netto wydawnictwa, który wzrósł z 4,7 na 7,3 mln zł. W sprawozdaniu skonsolidowanym obejmującym także spółki zależne poziom spadku przychodów gotówkowych był niższy i nie przekroczył 10%. Minimalnie, bo o 3%, pogorszyła się EBITDA całej grupy kapitałowej. Spowodowało to, że wskaźnik rentowności na poziomie EBITDA wzrósł z 17,7% w pierwszej połowie 2019 roku do 19,5% w okresie bieżącym” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 7,27 mln zł wobec 4,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Gremi Media wydaje “Rzeczpospolitą”, “Parkiet” i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP oraz 47% w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here