Naga Marketsipad_mini_white

Broker Noble Markets ogłosił nowy konkurs, w którym można wygrać iPada Mini. Reguły gry są bardzo proste. Wystarczy postępować zgodnie z poniżej przedstawionymi krokami.


Dozwolona dźwignia finansowa w Wersji Demo NMS na transakcjach na Rachunku Konkursowym wynosi 1:100.

Wzór:

STOPA ZWROTU = [(ZYSK / BALANCE)] x 100% – gdzie:

STOPA ZWROTU – oznacza wyrażoną procentowo wartość zwrotu z transakcji dokonanej w drodze otwarcia i zamknięcia pozycji na Rynku OTC w Wersji Demo NMS na Rachunku Konkursowym Uczestnika,

ZYSK – oznacza zysk z pojedynczej transakcji na Rachunku Konkursowym Uczestnika dokonanej w drodze otwarcia i zamknięcia pozycji na Rachunku Konkursowym przez Uczestnika, zakwalifikowanego do udziału w danym Tygodniu Konkursu,

BALANCE – oznacza stan Rachunku Konkursowego w momencie otwarcia transakcji.

CHCĘ WYGRAĆ IPADA

Konkurs trwa od dnia 28 września 2015 roku do godz. 15:00:00 dnia 23 października 2015 roku. Celem Konkursu jest uzyskanie z pojedynczej transakcji największej Stopy Zwrotu z transakcji na Rynku OTC zawartej w Wersji Demo NMS, zawartej z drodze otwarcia i zamknięcia pozycji, spośród Uczestników, którzy do czasu rozpoczęcia Konkursu nie podpisali Umowy OTC.

Każda osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuje od Organizatora Kapitał Początkowy w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w ramach Rachunku Konkursowego Wersji Demo NMS. Zadaniem Konkursowym jest uzyskanie największej, spośród Uczestników Konkursu w danym Tygodniu, Stopy Zwrotu na Kapitale Początkowym.

Więcej o konkursie na stronie: noblemarkets.plConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here