Naga MarketsHistoria Emitenta

Emitent został zawiązany 26 czerwca 2017 roku, a rejestracja w KRS nastąpiła 6 lipca 2017 roku. Spółki z grupy Emitenta, tj. H88, Vercom i Oxylion, prowadzą natomiast działalność od kilku lub kilkunastu lat. Grupa kapitałowa Emitenta powstała poprzez wniesienie aportem w zamian za akcje serii B Emitenta akcji H88, Vercom i Oxylion, znajdujących się pod wspólną kontrolą. Wniesienie zostało zarejestrowane dnia 28 lipca 2017 roku. Pierwszą spółką z grupy była spółka Spider Sp. z o.o. założona w 1999 roku.

Informacje podstawowe:

nazwa spółki  R22 S.A 
spółka na rynku  481
debiut w 2017 r. 14
debiut emitenta akcji w 2017 r.  33
rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy
sektor Sektor: nowe technologie
spółka w sektorze 1
miejsce siedziby Poznań
polska/zagraniczna 

(inne rynki notowań)

Polska
przedmiot działalności Zarządzanie holdingiem spółek prowadzących działalność związanych z rejestracją domen internetowych, hostingiem serwisów www, świadczeniem usług w zakresie reklamy internetowej oraz marketingu bezpośredniego oraz świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji.
oferta/sprzedaż 
(T/N, prywatna/publiczna)
IPO 3.500.000 akcji nowej emisji serii D

sprzedaż 1.701.596 akcji istniejących
Oferta obejmowała łącznie 5.201.596 akcji,
w tym:

250.000 dla Inwestorów Indywidualnych,

4.951.596dla Inwestorów Instytucjonalnych.

 

wartość oferty publicznej: Wartość IPO 61.250.000 PLN

Wartość sprzedaży 29.777.930 PLN

Łączna wartość oferty publicznej 91.027.930 PLN

kurs odniesienia 17,50 PLN (cena emisyjna akcji serii D oraz cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej)
wartość spółki* 248.150.000 PLN 
wartość instrumentów wprowadzanych* 248.150.000 PLN 
% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem) 39,92% (akcje serii A-D);

20,23% (akcje serii A-C)

100% PDA serii D

wartość free float* PLN 

w akcjach objętych wnioskiem

99.051.155 PLN (akcje serii A-D)

37.801.155 PLN (akcje serii A-C)

%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%) j.w. (cały kapitał zakładowy objęty wnioskiem)
wartość free float* we wszystkich akcjach j.w. (cały kapitał zakładowy objęty wnioskiem)
Oferujący, Koordynator Oferty, Współprowadzący, Księgę Popytu  Haitong Bank, S.A, Oddział w Polsce
Współprowadzący Księgę Popytu  Trigon Dom Maklerski S.A.
Doradca prawny Gessel, Koziorowski sp. k.
Biegli Rewidenci KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii D oraz sprzedaży akcji dotychczasowych w ofercie publicznej tj. 17,50 PLN

Działalność Emitenta

Grupa R22 koncentruje się na działalności związanej z rejestracją domen internetowych, hostingiem serwisów www, świadczeniem usług w zakresie reklamy internetowej oraz marketingu bezpośredniego oraz świadczeniem usług w zakresie telekomunikacji.

W skład Grupy R22 wchodzi czternaście podmiotów bezpośrednio i pośrednio zależnych od Emitenta. Grupa prowadzi działalność wyłącznie na terenie Polski. Mniej niż 2% przychodów ze sprzedaży jest realizowane na rzecz podmiotów zagranicznych (hosting oraz sprzedaż domen).

Grupa R22 oferuje nowoczesne usługi w oparciu o samodzielnie wytworzone, zaawansowane rozwiązania i systemy teleinformatyczne, w modelach abonamentowych lub SaaS (ang. Software as a Service), w trzech segmentach działalności:

Hosting – zapewnienie przestrzeni serwerowej i świadczenie usług w celu utrzymania określonych treści elektronicznych w Internecie oraz sprzedaż i utrzymywanie domen internetowych i certyfikatów SSL w modelu abonamentowym (Grupa H88).

Omnichannel Communication – automatyzacja wielokanałowej komunikacji elektronicznej z odbiorcami, w tym komunikacji marketingowej oraz tzw. transakcyjnej, czyli związanej z zawieranymi transakcjami, płatnościami, dostawami etc., realizowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych i oferowana w modelu SaaS, a także przetwarzanie, analizowanie i wykorzystywanie dużych zbiorów informacji o potencjalnych odbiorcach (tzw. Big Data) (Grupa Vercom).

Telekomunikacja – telekomunikacja, w szczególności dostarczanie – poprzez dedykowaną platformę – usług telefonii VoIP, Internetu oraz transmisji danych (Grupa Oxylion).

Oferta publiczna:

W ofercie publicznej Spółka emitowała maksymalnie do 3.500.000 akcji nowej emisji akcji serii D, a akcjonariusze sprzedający oferowali do 1.701.596 akcji istniejących, po cenie maksymalnej 23 zł za jedną akcję. W dniu 14 grudnia 2017 r. została ustalona cena emisyjna oraz cena oferty sprzedaży na 17,5 zł za jedną akcję, przy czym zdecydowano o oferowaniu maksymalnej liczby akcji zarówno w ramach nowej emisji, jak i oferty sprzedaży.

W dniu 20 grudnia 2017 r. Spółka (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) i Akcjonariusze Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) dokonali przydziału łącznie 5.201.596 Akcji Oferowanych, w tym 3.500.000 Akcji Nowej Emisji i 1.701.596 Akcji Sprzedawanych. W ramach przydziału Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym przydzielono 250.000 Akcji Oferowanych, natomiast Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 4.951.596 Akcji Oferowanych.

Przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających został przeprowadzony w dniu
20 grudnia 2017 r.

Liczba akcjonariuszy, którzy objęli oraz nabyli akcje w ofercie publicznej: 772

Łączna wartość oferty publicznej: 91.027.930 PLN

Kapitalizacja Spółki: 248.150.000 PLN

liczona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii D oraz sprzedaży akcji dotychczasowych w ofercie publicznej tj. 17,50 PLNConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here