Naga MarketsW dniu 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki PHARMENA S.A.
PHARMENA S.A. będzie 462. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2019 roku i 67. spółką, która przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.
Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 9:00 w Sali Notowań GPW.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki  PHARMENA S.A.
Rynek  Równoległy (przejście z NC)
Sektor Produkcja leków
Miejsce siedziby Łódź
spółka na rynku regulowanym  462
debiut w 2019 r. 3 (3 przejście z NC)
Przedmiot działalności Produkcja dermokosmetyków/badania kliniczne
IPO/ publiczna sprzedaż  Brak
Wartość IPO/sprzedaży
Cena emisyjna 
Wartość spółki* 60.597.908 zł
Free float we wszystkich akcjach  17,87%
Wartość free float * 10.827.835 zł
Free float w akcjach objętych wnioskiem  17,87%
Wartość free float * 10.827.835 zł
Liczba akcjonariuszy  Spółka notowana na NC
Firma Inwestycyjna Vestor Dom Maklerski SA

*wg średniego kursu z NewConnect z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (6,89 zł)

Historia i działalność Emitenta
Emitent został zawiązany w  2002 roku, a od kwietnia 2008 roku Emitent funkcjonuje w formie spółki akcyjnej.
Głównym obszarem działalności Spółki jest opracowywanie i komercjalizacja produktów powstałych na bazie opatentowanej naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Działalność Spółki koncentruje się na:

 • produkcji i sprzedaży dermokosmetyków opartych na molekule REGEN7, z produkcji których Emitent osiąga obecnie przychody. PHARMENA S.A. zleca podmiotom zewnętrznym produkcję, konfekcjonowanie i magazynowanie dermokosmetyków w oparciu o receptury stanowiące własność Emitenta;
 • wdrożeniu na rynek suplementów diety opartych o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA – Emitent uzyskał autoryzację 1-MNA jako nowej żywności w Unii Europejskiej i planuje osiągnąć przychody ze sprzedaży suplementów diety na rynku krajowym;
 • prowadzeniu badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA – Emitent, za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation w USA planuje zlecić badania na modelach zwierzęcych oraz przygotować protokoły badawcze pod przyszłe badania kliniczne w celu określenia efektywnej dawki leku w przyszłych badaniach klinicznych (niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby oraz nadciśnienie tętnicze).

Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze dermokosmetyków jest rentowna na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Natomiast działalność Grupy w obszarze badań nad innowacyjnym lekiem 1-MNA oraz w obszarze wdrożenia na rynek innowacyjnego suplementu diety generuje obecnie wyłącznie koszty, które są wydatkiem z punktu widzenia pozycji finansowej Grupy Kapitałowej. W przypadku komercjalizacji leku 1-MNA oraz wdrożenia do sprzedaży suplementu diety obszary te będą generować znaczące przychody, które mogą mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe i sytuację majątkową Grupy Kapitałowej.

Dzień po debiucie na Głównym Rynku GPW Emitent planuje rozpoczęcie notowania praw poboru akcji serii E – w ramach przeprowadzanej publicznej emisji akcji serii E (emisja do 2.638.516 akcji po cenie 6 zł, oferowanych w ramach prawa poboru). Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Emitent planuje pozyskać z oferty publicznej 15,3 mln zł, które zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Emitenta.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 879.505,2 zł i dzieli się na 8.795.052 akcji, w tym:

 • 5.730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 • 524.260 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 781.782 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 • 1.759.010 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Instrumenty debiutujące

 • 5.730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 • 524.260 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 • 781.782 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 • 1.759.010 akcji zwykłych na okaziciela serii D.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here