Naga MarketsŚwinka skarbonka z napisem dywidendaPodczas spotkania prasowego Giełda Papierów Wartościowych (GPW) potwierdziła, że od 27 grudnia ma zamiar wprowadzić nowy typ indeksów – indeksy dywidendowe WIG20dvp, mWIG40dvp oraz sWIG80dvp, których wartość wyliczana będzie na bazie dochodów z tytułu wypłacanych dywidend.


Rozpoczynamy publikację nowych indeksów, ponieważ stanowią znakomite źródło informacji o dywidendach wypłacanych na naszym rynku. Jest to informacja szczególnie istotna dla tych, którzy poszukują atrakcyjnych i stabilnych zwrotów z inwestycji. Na GPW notowanych jest wiele spółek, które regularnie wypłacają dywidendy wyższe niż odsetki od instrumentów dłużnych. Są to zarówno spółki duże, będące uczestnikami indeksu WIG20, jak również średnie oraz małe należące odpowiednio do indeksów mWIG40 oraz sWIG80 – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Indeksy dywidend są również ważnym źródłem informacji dla inwestorów zawierających transakcje na indeksowych instrumentach pochodnych (kontraktach terminowych oraz opcjach), których wycena musi uwzględniać dywidendę. W przyszłości GPW planuje rozpoczęcie notowania kontraktów terminowych na indeksy dywidend pozwalających na zabezpieczanie ryzyka dywidend związanego z inwestycjami
w instrumenty pochodne.

Obecnie stopa dywidendy dla indeksu WIG20 wynosi 1,9% w skali roku, a dla indeksów mWIG40 oraz sWIG80 odpowiednio: 3,1% i 4,7%.


Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo emitowanym przez ING N.V.

Nowe indeksy nie będą kumulować dywidend z poprzednich lat, dlatego ich wartość będzie pod koniec każdego roku zerowana. W ten sposób na początku kolejnego roku indeksy startują z wartością zero (brak dywidend) i zliczają dywidendy od nowa. Wartość indeksu na koniec roku będzie stanowić sumę dywidend wypłaconych przez spółki danego indeksu bazowego w danym roku.

Zerowanie indeksów będzie się odbywać na pierwszej sesji giełdowej po trzecim piątku grudnia. W tym roku taka sesja przypadnie 27 grudnia, dlatego dzień ten jest dniem debiutu nowych indeksów.

W kalkulacji indeksów uwzględniane będą wyłącznie zwykłe dywidendy pieniężne, w tym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Przeliczenie indeksów z uwzględnieniem kolejnych dywidend będzie następować na pierwszej sesji giełdowej notowania akcji bez dywidendy.

Indeksy będą publikowane w trybie jednolitym o godzinie 11:00. Wartości indeksów dywidend będą przeliczone wstecz od 2 stycznia 2007 r.

Wykres 1. Wartość indeksu WIG20dvp


Wykres 2. Wartość indeksu mWIG40dvp


Wykres 3. Wartość indeksu sWIG80dvptokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here