Naga Markets  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 2,2% rdr do 16,7 mld zł w maju 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na indeksy o 6,0% rdr do poziomu 329,9 tys. szt. w maju 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,4% rdr do 92,3 mln zł w maju 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 53,1% rdr do 14,6 mln zł w maju 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 41,9% rdr do poziomu 211,0 mln zł w maju 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 0,2% do poziomu 18,3 TWh w maju 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 35,1% rdr do 13,7 TWh w maju 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 19,7% do 12,8 TWh w maju 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,9 mld zł w maju 2019 r., czyli o 3,8% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2019 r. o 2,2% rdr do poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w maju 2019 r. 793,7 mln zł, o 6,9% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2019 r. wyniosła 57 909,95 pkt i była o 1,1% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 40,6% rdr do poziomu 85,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w maju spadła o 40,5% rdr i wyniosła 84,0 mln zł.

W maju 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 548,2 tys. szt., czyli o 16,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 6,0% rdr do poziomu 329,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 10,5% rdr do 119,7 tys. szt.

W maju 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,4% rdr do poziomu 92,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 53,1% rdr do 14,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90,6 mld zł na koniec maja 2019 r. wobec 80,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w maju 2019 r. o 41,9% rdr do poziomu 211,0 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w maju 2019 r. 29,7 mld zł i była o 29,5% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2019 r. wyniósł 18,3 TWh, co oznacza wzrost o 0,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 33,0% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 4,1% rdr do poziomu 15,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w maju o 35,1% rdr do 13,7 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 61,1% do poziomu 1,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 32,2% rdr do poziomu 12,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”)[3], na rynku spot wyniósł w maju 2019 r. 12,8 TWh, co oznacza wzrost o 19,7% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) wzrósł o 27,8% rdr osiągając w maju 2019 r. poziom 29,1 ktoe[4].

Kapitalizacja 411 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec maja 2019 r. wyniosła 611,14 mld zł (142,40 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja 2019 roku 1 182,4 mld zł (275,5 mld EUR).

Na Głównym Rynku w maju 2019 r. zadebiutowała spółka Boombit (wartość oferty wyniosła 35,15 mln zł).

Na NewConnect w maju 2019 r. zadebiutowały spółki CDA (oferta publiczna o wartości 850 tys. zł) oraz Art Games Studio (oferta prywatna o wartości 800 tys. zł).

W maju 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW – pobierztokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here