Naga Markets“Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) dokonał zmian w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z którymi w przypadku dokonania splitu w stosunku powodującym ustalenie kursu odniesienia „po wymianie” poniżej 0,01 zł obrót takimi akcjami będzie automatycznie zawieszany, a kurs odniesienia ani liczba akcji w obrocie nie będą korygowane według wartości „po wymianie” – informuje GPW w opublikowanym 20 września oświadczeniu.

Według mediów ekonomicznych jest to proaktywna reakcja giełdy na plany Elkopu kontrolowanego przez rodzinę Patrowiczów. Przedsiębiorstwo należy do spółek groszowych, figurując na Liście Alertów i podlegając notowaniom na podwójnym fixingu. Patrowiczowie nie dążą jednak do scalenia wspomnianych akcji, a zamiast tego złożyli wniosek o przeprowadzenie nietypowego splitu.

Patro Invest podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy zaplanowanego na 28 wrześnie chce wnioskować o podziale walorów w odniesieniu 1 do 350. Przy obecnym kursie na poziomie 0,58 zł oznaczałoby to że kurs odniesienia musiałby wynieść niespełna dwie dziesiąte części grosza.

– Niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia efektywności wyceny i bezpieczeństwa obrotu byłoby notowanie akcji, które w wyniku podziału wartości nominalnej „po wymianie” uzyskałyby realną rynkową wycenę poniżej 1 grosza, lecz wskutek wymogów technicznych systemu notowań byłyby notowane na poziomie co najmniej 0,01 zł. W efekcie takiej operacji spółka, w sposób nieuzasadniony warunkami rynkowymi, zyskałaby wycenę rynkową znacząco przewyższającą jej kapitalizację sprzed przeprowadzenia splitu – wyjaśnia Piotr Borowski, członek Zarządu GPW.

Wznowienie obrotu akcjami nastąpi nie wcześniej niż po dokonaniu scalenia wartości nominalnej akcji w stosunku umożliwiającym określenie kursu odniesienia „po wymianie” na poziomie nie niższym niż 0,01 zł (lub odpowiednio na poziomie nie niższym niż 0,01 innej waluty notowania). Wznowienie obrotu nie nastąpi jednak, jeżeli obrót danymi akcjami podlegać będzie zawieszeniu na podstawie innych przepisów obowiązujących na danym rynku.

– Podejmując decyzję o wprowadzeniu nowych zasad wyznaczania kursu odniesienia w przypadku podziału wartości nominalnej akcji, kontynuujemy politykę GPW wobec tzw. spółek groszowych. Wcześniej m.in. wprowadziliśmy Listę Alertów dla rynku regulowanego i NCAlert dla NewConnect – mówi Piotr Borowski.

Zmiany w przepisach giełdowych będą obowiązywać od 5 października 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here