Naga MarketsGłówny Rynek GPW

W I połowie 2020 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 58 proc., o 3 pp. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Istotnie – o 9 pp. rdr – wzrósł udział w obrotach krajowych inwestorów indywidualnych.

Te artykuły również Cię zainteresują
W I połowie 2020 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni

W pierwszym półroczu wyniósł on 22 proc. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali jedną piątą obrotów, o 6 pp. mniej niż w I połowie 2019 r. Wzrost udziału inwestorów indywidualnych potwierdzają również dane KDPW, które wskazują, że w pierwszym półroczu 2020 r. założono 73,5 tysiąca nowych rachunków maklerskich.

W I półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji w czołówce uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 32 proc.), a tuż za nimi TFI (30 proc.). Podium w pierwszej połowie 2020 r. zamykają firmy z 14 proc. udziałem w obrotach.

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

NewConnect

Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni a ich udział systematycznie rośnie. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 93 proc. obrotów, co stanowi wzrost o 9 pp. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 2 proc. obrotów, o 1 pp. mniej rdr.

Instytucje odpowiadały za 5 proc. obrotów – o 8 pp. mniej niż w tym okresie przed rokiem i o 4 pp. mniej niż w drugim półroczu 2019 r. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w pierwszym półroczu tego roku TFI osiągnęły 44 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 18 proc., a firmy 17 proc.

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)

Rynek Instrumentów Pochodnych

W pierwszej połowie 2020 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali dominującą rolę także na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 42 proc. (-7 pp. rdr), a opcjami 49 proc. (+9 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych spadł o 1 pp. rdr do 20 proc. w obrotach kontraktami oraz wzrósł o 4 pp. na opcjach (30 proc.).

Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych wzrósł w pierwszym półroczu tego roku do 38 proc. (+8 pp. rdr), a na rynku opcji zmniejszył się do 21 proc. (-13 pp. rdr). Zarówno na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji dominującą rolę odgrywali animatorzy. W pierwszym półroczu 2020 r. ich udział w obrotach wygenerowanych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł odpowiednio: 44 proc. i 53 proc.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Catalyst

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 1 pp. rdr do 39 proc. w pierwszej połowie 2020 r. Udział inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 2 pp. rdr do 61 proc., natomiast zagranicznych zmalał do zera.

Przeważającą rolę odgrywali na nim animatorzy z udziałem na poziomie 38 proc., banki odpowiadały za 21 proc. a TFI za 19 proc. udziału wśród inwestorów instytucjonalnych.
Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Zobacz również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here